ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 02
Новите моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията
авторски материал, стр. 5
Преглед на утвърдената практика на ВКС по делата за надплатени суми за лихва по договори за ипотечен кредит
авторски материал, стр. 17
Проблемът за съпричиняването на вреди от пострадалия при непозволено увреждане в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 26
Пред кого трябва да е направено признаването на вземането по чл. 116, б. „а“ от Закона за задълженията и договорите и с какви конклудентни действия може да се извършва то
авторски материал, стр. 45
Публичното обявяване на съдебни актове в интернет страницата на съда
авторски материал, стр. 58
Последиците от излизането на Великобритания от Европейския съюз („Брекзит“) върху международния граждански процес
авторски материал, стр. 69
Налагане на обезпечителна мярка при оздравяване или стабилизиране на предприятието на длъжника
авторски материал, стр. 77
Сравнителната реклама в България и нелоялната конкуренция
авторски материал, стр. 88