ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 11
Ваучерите за конкретна цел- счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на ЗДДС
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 1/2020
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 2/2020
авторски материал, стр. 19
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 3/2020
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 4/2020
авторски материал, стр. 22
Особености във връзка с получаване на доходи по застраховки „Живот“, ползване на данъчни облекчения и облагане с окончателен данък
авторски материал, стр. 24
Какво предвижда указанието на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто ДДС конкретно за доставките на книги
авторски материал, стр. 33
Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година
авторски материал, стр. 48
Колективни инвестиционни схеми
авторски материал, стр. 59
Преглед на последните промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., във връзка с паричните обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 76