ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 08
Относно правомощието за ползване на поземлен имот при учредено вещно право на строеж
авторски материал, стр. 5
Завършване на сградата от купувачите след покупка „на зелено“. Проблеми и възможни решения
авторски материал, стр. 13
Новата уредба на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи и съоръжения, разположени извън границите на населените места и селищните образувания
авторски материал, стр. 30
Трябва ли да се създават имотни партиди само на обекти на кадастъра по чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър?
авторски материал, стр. 47
Бъдещи грижи за завещателя - мотив на завещанието или основание за нищожност?
авторски материал, стр. 50
Защита на собствеността по реда на член 109 от Закона за собствеността в отношенията между съсобственици
авторски материал, стр. 58
Практика на ВКС по негаторния иск по член 109 от Закона за собствеността през 2020 г.
авторски материал, стр. 66
Особености при строителството в свлачищни райони
авторски материал, стр. 72
Понятието използване на произведение (изпълнение, запис, програма) в контекста на авторското право
авторски материал, стр. 87