ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 07
Задължения на счетоводителите, в контекста на процедурата по изплащане на компенсации за запазване на заетостта
авторски материал, стр. 5
Определяне на лихвения процент при лизингополучателя
авторски материал, стр. 16
Прилагане на изискванията на чл. 10 ЗКПО относно докумeнталната обоснованост при извършване на търговия чрез интернет
авторски материал, стр. 22
Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2020
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2020
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2020
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2020
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2020
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2020
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2020
авторски материал, стр. 33
Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2020 г.
авторски материал, стр. 36
Място на изпълнение на доставка по изработка на софтуер по индивидуална поръчка на клиент, получател по която са лица, установени на територията на Общността или в трети страни
административна практика, стр. 49
Право на данъчно облекчение от 75 на сто при данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище“ на лице с намалена работоспособност съгласно чл. 25, ал. 2 ЗМДТ
административна практика, стр. 57
Данъчна и осигурителна информация
авторски материал, стр. 60
Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 година
авторски материал, стр. 62
Европейският съюз въвежда по-твърди мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризма
авторски материал, стр. 66
Увеличение на пенсиите от 1 юли 2020 година
авторски материал, стр. 66
Приложимо осигурително законодателство по новата Спогодба между Република България и Република Азербайджан
авторски материал, стр. 70