ТП Издания
Книга "Всичко за работното време, почивките и отпуските" - 2017г.
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Работно време
авторски материал, стр. 36
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Нормална продължителност на работното време
авторски материал, стр. 45
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Намалено работно време
авторски материал, стр. 48
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Непълно работно време
авторски материал, стр. 52
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Въвеждане на непълно работно време от работодателя
авторски материал, стр. 55
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Удължаване на работното време
авторски материал, стр. 58
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Работно време с променливи граници (променливо работно време)
авторски материал, стр. 62
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Разпределение на работния ден на части или разпокъсано работно време
авторски материал, стр. 67
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Дежурство и разположение
авторски материал, стр. 68
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Ненормиран работен ден
авторски материал, стр. 71
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Работа на смени
авторски материал, стр. 73
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Нощен труд и особени правила при полагане на нощен труд
авторски материал, стр. 76
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 81
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Извънреден труд
авторски материал, стр. 94
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Почивки в работния ден
авторски материал, стр. 106
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Междудневна и междуседмична почивка
авторски материал, стр. 107
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Физиологичен режим на труд и почивка
авторски материал, стр. 109
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Официални празници
авторски материал, стр. 113
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Основни и допълнителни отпуски - чл. 155, 156, 156а КТ
авторски материал, стр. 118
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските - Работно време и почивки - Работно време и почивки при работа със специфичен характер и/или организация на труд
авторски материал, стр. 119
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, регламентирани в Кодекса на труда - чл. 157 КТ
авторски материал, стр. 137
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск по време на активна служба в доброволния резерв
авторски материал, стр. 148
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск на синдикални дейци - чл. 159 КТ
авторски материал, стр. 155
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Неплатен отпуск на работещите по трудово правоотношение - чл. 160 КТ
авторски материал, стр. 158
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Служебни и творчески отпуски - чл. 161 КТ
авторски материал, стр. 164
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск при временна неработоспособност - чл. 162 КТ
авторски материал, стр. 170
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване - чл. 163 КТ
авторски материал, стр. 193
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - чл. 164 КТ
авторски материал, стр. 212
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки или роднини или в приемно семейство - чл. 164а КТ
авторски материал, стр. 216
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - чл. 164б КТ
авторски материал, стр. 218
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск за кърмене и хранене на дете - чл. 166 КТ
авторски материал, стр. 220
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител - чл. 167 КТ
авторски материал, стр. 222
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст - чл. 167а КТ
авторски материал, стр. 227
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Платен отпуск за две и повече живи деца - чл. 168 КТ
авторски материал, стр. 233
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Отпуск за обучение по реда на Кодекса на труда - чл. 169, 170, 171, 171а КТ
авторски материал, стр. 234
Коментар по въпросите на работното време, почивките и отпуските – Отпуски - Платен годишен отпуск - ползване - чл. 172-178 КТ
авторски материал, стр. 240
Писмо № 94-1867 от 16.07.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 264
Писмо № 94-4203 от 08.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 265
Писмо № 94-4554 от 11.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 267
Писмо № 94-902 от 26.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 269
Писмо № 94-1713 от 28.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 272
Писмо № 94-4103 от 22.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 272
Писмо № 26-811 от 13.12.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 274
Писмо № 26-21 от 13.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 276
Писмо № 61-341 от 14.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 278
Писмо № 39-59 от 06.02.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 282
Писмо № 94-1047 от 15.03.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 285
Писмо № 26-326 от 05.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 286
Писмо № 92-297 от 06.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 288
Писмо № 26-358 от 20.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 291
Писмо № 94-2212 от 02.06.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 292
Писмо № 94ИИ-162 от 23.06.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 296
Писмо № 94ММ-282 от 07.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 297
Писмо № 94АА-265 от 21.09.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 298
Писмо № 94-1605 от 14.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 301
Писмо № 94-9 от 11.01.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 302
Писмо № 26-580 от 09.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 304
Писмо № 94-3965 от 16.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 306
Писмо № 25-125 от 15.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 308
Писмо № 94-276 от 29.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 310
Писмо № 94-211 от 24.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 310
Писмо № 94-258 от 29.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 311
Писмо № 94-946 от 03.04.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 312
Писмо № 94-1008 от 03.04.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 314
Писмо № 94-1587 от 22.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 316
Писмо № 94-1979 от 26.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 317
Писмо № 67-38 от 27.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 318
Писмо № 66-325 от 25.08.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 319
Писмо № 29-19 от 14.10.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 321
Писмо № 94-1625 от 16.06.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 322
Писмо № 94-37 от 13.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 325
Писмо № 94-199 от 29.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 326
Писмо № 26-24 от 24.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 327
Писмо № 94-583 от 25.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 328
Писмо № 94-3175 от 03.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 329
Писмо № 94-3176 от 03.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 331
Писмо № 26-832 от 20.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 333
Писмо № 26-123 от 01.02.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 335
Писмо № 94-1394 от 05.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 338
Писмо № 94-1049 от 16.03.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 338
Писмо № 94-1475 от 11.04.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 341
Писмо № 94-1758 от 04.05.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 342
Писмо № 94-1785 от 05.05.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 344
Писмо № 94-1950 от 18.05.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 345
Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Максимална продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд
административна практика, стр. 347
Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Въвеждане на непълно работно време
административна практика, стр. 349
Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Въвеждане и работа при сумирано изчисляване на работното време
административна практика, стр. 351
Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки
административна практика, стр. 354
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Времето за пътуване и достигане от и до работното място не влиза в работното време
административна практика, стр. 358
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Уговаряне на работа за част от законоустановеното работно време
административна практика, стр. 358
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъд
административна практика, стр. 359
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Ограничението на чл. 112, т. 1 КТ касае общата продължителност на работното време и престоя на работника в работната среда, носеща и рисковете за живота и здравето, а не броя на трудовите договори, с които ра
административна практика, стр. 362
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Продължителност и разпределение на работното време по трудов договор за работа през определени дни от месеца
административна практика, стр. 364
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Осигурителен и трудов стаж при намалено работно време
административна практика, стр. 364
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - При подневното отчитане на работното време работодателят няма право да разпределя работни дни извън 5-дневната работна седмица и 8-часовия работен ден, включително в празничните и почивните дни
административна практика, стр. 366
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Времето за отиването и завръщането от и до мястото на командировка е част от работното време, в което работникът не разполага с времето си, а изпълнява законното нареждане на работодателя
административна практика, стр. 368
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - При определени условия работодателят има право да удължава работното време
административна практика, стр. 370
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, без това да се счита за извънреде
административна практика, стр. 372
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Право на намалено работно време и на допълнителен платен годишен отпуск
административна практика, стр. 376
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Уговаряне на непълна продължителност на работното време
административна практика, стр. 378
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Условия за въвеждане на непълно работно време от работодателя
административна практика, стр. 379
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Ред за въвеждане на непълно работно време от работодателя
административна практика, стр. 381
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Установяване на задължение за разположение
административна практика, стр. 383
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - При определяне на време на разположение на работник или служител следва да му бъде осигурена междудневната и седмичната почивка
административна практика, стр. 384
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Когато характерът на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието с гот
административна практика, стр. 386
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Дежурството е работно време и се отчита като работно време. Времето, през което работникът или служителят е на разположение, не се отчита като работно време. Фактически извършената работа през времето на разп
административна практика, стр. 388
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - За работници или служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им, които не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки, се предвижда на
административна практика, стр. 391
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Максималната продължителност на работното време за лечебните заведения може да бъде до 12 часа независимо от продължителността на намаленото работно време, която възможност е регламентирана не в Кодекса на тр
административна практика, стр. 393
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - За работници и служители, които имат право на намалено работно време не може да се установява ненормиран работен ден
административна практика, стр. 399
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - За работниците и служителите, ненавършили 18 години, е установено намалено работно време
административна практика, стр. 400
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица
административна практика, стр. 401
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работодателят може да въведе работно време с променливи граници, предвидено в чл. 139, ал. 2 и 3 КТ, но работниците имат право, а не са длъжни да се възползват от въведеното от работодателя работно време с пр
административна практика, стр. 403
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Условия за установяване на ненормиран работен ден
административна практика, стр. 405
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Установяването на ненормиран работен ден се извършва за длъжности. Преценката е на работодателя, тъй като той най-добре познава особеностите на труда и необходимостта той да бъде полаган и след изтичането на
административна практика, стр. 406
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Редът и условията за установяване на ненормиран работен ден и за сумирано изчисляване на работното време са различни. Не се допуска сумирано изчисляване на работното време при работници или служители на ненор
административна практика, стр. 408
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работата в почивни и празнични дни за работници и служители на ненормирано работно време се компенсира с увеличено възнаграждение за извънреден труд. Допълнителният платен годишен отпуск компенсира единствено
административна практика, стр. 409
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Навършилите 16-, но ненавършили 18-годишна възраст могат да полагат труд до 22.00 ч. За тях полагането на нощен труд в границите от 22.00 до 06.00 ч е забранено
административна практика, стр. 411
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Посочените часове нощен труд в чл. 140а КТ не са свързани с определяне на продължителността на нощната смяна, а с ангажимента на работодателите към работниците, полагащи нощен труд с продължителност повече от
административна практика, стр. 412
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Законодателят не е предвидил начин да се заплаща пропорционално допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд, съобразно продължителността в минути на започнатия, но непълен нощен час
административна практика, стр. 415
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Дали полагането на нощен труд вреди на здравето на трудоустроен работник, или е въпрос на преценка на здравен орган? Тази преценка не може да се прави от работодател или от работника или служителя
административна практика, стр. 417
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента
административна практика, стр. 419
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Увеличеното заплащане на нощен труд е допълнително трудово възнаграждение
административна практика, стр. 422
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Допълнителното трудово възнаграждение за положен нощен труд по реда на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се заплаща всеки месец
административна практика, стр. 424
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Допълнителното трудово възнаграждение за положен нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. и допълнителното трудово възнаграждение, представляващо увеличение с коефициент, равен на отношението между нормалн
административна практика, стр. 426
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден
административна практика, стр. 428
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Няма пречка работното време на служител, който работи на непълно работно време, да се изчислява сумирано
административна практика, стр. 429
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Въвеждането на сумирано изчисляване на работното време не води до промяна на уговорената с трудовите договори на работниците и служителите продължителност на работния ден или седмица
административна практика, стр. 430
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Увеличението в заплащането на нощния труд с коефициент, равен на съотношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, няма отношение към изчисляване на отработеното време и не в
административна практика, стр. 432
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно
административна практика, стр. 434
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - При сумираното отчитане на работното време почивните дни се определят по графика, както и работните дни. Не е задължително тези почивни за съответния работник дни да са събота и неделя. Важно е да се спазват
административна практика, стр. 435
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работниците и служителите следва да бъдат запознати с акта на работодателя, с който се въвежда сумирано изчисляване на работното време, и с графиците за работа, включително и с техните промени
административна практика, стр. 436
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работодателите от охранителни фирми следва да разполагат с персонал, който да гарантира спазването на нормативните изисквания за осигуряване на законово установените максимални часове работа на всеки работник
административна практика, стр. 438
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск поради временна неработоспособност, нормата за продължителност
административна практика, стр. 440
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Ако отработените от работника или служителя часове са повече от часовете на съответната норма за продължителност на работното време за периода на отчитане, разликата е извънреден труд, който се заплаща с увел
административна практика, стр. 443
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Полагането на труд в дните на официални празници в условията на сумирано изчисляване на работното време не е извънреден труд. В тези случаи на работниците, положили труд в дните на официален празник, им се дъ
административна практика, стр. 445
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Наличието или липсата на положен извънреден труд се преценява след края на отчетния период и тогава следва да се заплати. Възнаграждение за положен нощен труд се изплаща ежемесечно
административна практика, стр. 446
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, а работникът или служителят е длъжен да се явява навреме на работа и да бъ
административна практика, стр. 448
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Недостигащите часове в нормата на продължителност на работното време за един период на отчитане не може да се компенсира с добавянето на тези часове в следващи или предходни периоди на отчитане. Часовете след
административна практика, стр. 451
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, тъй като междудневната почивка не може да бъде по-малко от 12 часа. Продължителността на рабо
административна практика, стр. 453
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Здравните органи издават болничния лист за периода на временна неработоспособност, определен в календарни дни, и посочват деня на явяване на работа. Няма пречка след изтичане на разрешения отпуск поради време
административна практика, стр. 456
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Когато трудовото правоотношение на работник е прекратено преди изтичането на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и отработените от него часове по графика са по-малко от час
административна практика, стр. 458
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от нормата на продължителност на работното време,
административна практика, стр. 460
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Времето, необходимо за достигане на мястото на работа на отделния работник или служител, както и за връщане от определеното с трудовия договор място на работа не може да бъде време, в което работникът полага
административна практика, стр. 462
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Извънредният труд се заплаща с увеличение. Работата на официални празници, независимо дали са извънреден труд, или не, също се заплаща с увеличение. Така работникът е възможно да получи четворна надница при р
административна практика, стр. 464
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Когато работната смяна обхваща часове от два месеца, периодът за отчитане е едномесечен и часовете от работната смяна в единия от двата месеца са част от официален празник, се изчисляват празничните часове, в
административна практика, стр. 468
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Законодателството предвижда ограничения в продължителността на извънредния труд и е предвидил гарантиране на задължителна междуседмична почивка. Само наличието на много сериозно обстоятелство може да наложи р
административна практика, стр. 471
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работникът може да откаже да полага извънреден труд. Отказът се прави в писмена форма мотивирано и се регистрира от предприятието по установения ред не по-късно от началото на неговото полагане
административна практика, стр. 473
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Създаването и поддържането на книга за отчитане на извънреден труд е задължителна за всяко предприятие. Времето, през което е положен извънреден труд, следва да бъде конкретно определено и посочено от работод
административна практика, стр. 477
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Полагането на извънреден труд в случаите по чл. 144, т. 3 КТ се налага от непредвидени и непредвидими обстоятелства
административна практика, стр. 478
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работодателят е длъжен да заплаща положените часове извънреден труд
административна практика, стр. 480
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Полагане на извънреден труд
административна практика, стр. 481
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Полагане на извънреден труд от работници и служители, за които е установено намалено работно време
административна практика, стр. 482
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работникът или служителят има право да откаже полагане на извънреден труд
административна практика, стр. 483
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд
административна практика, стр. 484
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Заплащане на извънредният труд при ненормиран работен ден
административна практика, стр. 485
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - В закона има ограничения, свързани с полагане на нощен и извънреден труд от майки с деца до 6-годишна възраст
административна практика, стр. 486
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Почивките по време на работа се определят в правилника за вътрешния трудов ред
административна практика, стр. 487
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Физиологичните режими на труд и почивка са част от цялостната организация на работа за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
административна практика, стр. 488
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - При разделяне на работния ден на части не може да се нарушава минималната непрекъсната междудневна и седмична почивка
административна практика, стр. 490
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа
административна практика, стр. 491
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа, а при промяна на смените - не по-малко от 24 часа
административна практика, стр. 492
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка
административна практика, стр. 493
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Когато официалните празници, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени
административна практика, стр. 494
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Законодателят използва израза „неспазения срок от предизвестието“, без да се уточнява дали се касае за работни, или календарни дни. Както трудовото възнаграждение се дължи за положен труд, т.е. за работни дни
административна практика, стр. 495
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Вътрешното заместване е форма на допълнителен труд, който се полага в рамките на нормалното работно време на работника или служителя по основното му трудово правоотношение, както и в законоустановеното работн
административна практика, стр. 496
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - Ако изпълняваната от отсъстващия работник или служител дейност има важно значение за трудовия процес в предприятието, работодателят може да прецени дали да възложи изпълнението на задълженията на отсъстващия
административна практика, стр. 498
Въпроси и отговори - Работно време и почивки - При договор от разстояние работодателят и работникът могат да се договорят, че работникът сам определя и отчита работното си време. Може да се договори забрана за полагане на извънреден труд
административна практика, стр. 502
Въпроси и отговори – Отпуски - Правото на отпуск е право на работника или служителя по трудовото правоотношение
административна практика, стр. 504
Въпроси и отговори – Отпуски - Размерът на платения годишен отпуск на работника или служителя се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж
административна практика, стр. 505
Въпроси и отговори – Отпуски - Определяне размера на платения годишен отпуск на служител, представил експертно решение на ТЕЛК
административна практика, стр. 506
Въпроси и отговори – Отпуски - Периодът от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяването на работника или служителя на предишната работа се признава за трудов стаж, макар да не е съществувало трудово правоотношение, по силата на законовата
административна практика, стр. 507
Въпроси и отговори – Отпуски - Работодателят няма право да изисква от новопостъпил работник или служител да работи 8 месеца, за да ползва платен годишен отпуск, ако този работник или служител вече притежава натрупан 8-месечен трудов стаж от предходни труд
административна практика, стр. 509
Въпроси и отговори – Отпуски - Напусналият работник няма право на отпуск при нов работодател, ако за календарната година е използвал цялата си отпуска при стария работодател, освен ако не договори по-голям размер на отпуск с новия работодател
административна практика, стр. 511
Въпроси и отговори – Отпуски - Кодексът на труда определя минимални размери на платен годишен отпуск
административна практика, стр. 512
Въпроси и отговори – Отпуски - Удължен е отпускът, който има по-голяма продължителност, но в него е включен основният платен годишен отпуск
административна практика, стр. 513
Въпроси и отговори – Отпуски - Платеният годишен отпуск се изчислява в работни дни
административна практика, стр. 514
Въпроси и отговори – Отпуски - Право на допълнителен платен годишен отпуск на работници и служители за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите ме
административна практика, стр. 515
Въпроси и отговори – Отпуски - Размерът на допълнителния платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, се определя проп
административна практика, стр. 516
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът на лицата с трайно намалена работоспособност и допълнителният отпуск за вредни условия на труд се полагат на различни правни основания
административна практика, стр. 518
Въпроси и отговори – Отпуски - Определяне размера на допълнителния платен годишен отпуск за ненормиран работен ден
административна практика, стр. 519
Въпроси и отговори – Отпуски - Право на допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден и ползване на отпуска
административна практика, стр. 521
Въпроси и отговори – Отпуски - Работничките и служителките по майчинство нямат право на допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден за времето, през което са ползвали съответните отпуски по майчинство
административна практика, стр. 522
Въпроси и отговори – Отпуски - Допълнителният платен годишен отпуск се ползва заедно с основния и с удължения платен годишен отпуск
административна практика, стр. 523
Въпроси и отговори – Отпуски - Кодексът на труда изрично допуска само възможността за уговаряне на по-голяма продължителност на основния (обикновен и удължен) платен годишен отпуск
административна практика, стр. 524
Въпроси и отговори – Отпуски - По-големи размери на основния и допълнителните отпуски могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение
административна практика, стр. 525
Въпроси и отговори – Отпуски - Работодателят е длъжен да осигури ползването на целеви отпуск по чл. 157 от Кодекса на труда, като освобождава от работа работника или служителя без право на преценка дали да разреши, или не отпуска и кога да го разреши
административна практика, стр. 526
Въпроси и отговори – Отпуски - Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак, при кръводаряване и при смърт
административна практика, стр. 527
Въпроси и отговори – Отпуски - За сключване на граждански брак се полагат два работни дни отпуск
административна практика, стр. 528
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползване на отпуск при кръводаряване
административна практика, стр. 529
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът при смърт на близък роднина се ползва в работни дни
административна практика, стр. 530
Въпроси и отговори – Отпуски - За да може работникът или служителят да ползва предвидения по чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда отпуск, той трябва да попада в кръга на изброените в разпоредбата лица
административна практика, стр. 531
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът при смърт на близък роднина се ползва след представяне на документ, доказващ факта на смъртта и наличието на връзка на родство или сватовство между починалото лице и лицето, което има право да ползва отпуска
административна практика, стр. 532
Въпроси и отговори – Отпуски - Работникът има право на отпуск, когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице
административна практика, стр. 533
Въпроси и отговори – Отпуски - Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател
административна практика, стр. 534
Въпроси и отговори – Отпуски - Служителките в напреднал етап на лечение ин-витро ползват отпуск за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършат в работно време
административна практика, стр. 535
Въпроси и отговори – Отпуски - Задължение на работодателя да освобождава един час по-рано от работа работника или служителя, когато му е връчил предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение
административна практика, стр. 536
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът за активна служба в доброволния резерв е субективно право на работника или служителя, което се ползва непосредствено по силата на закона
административна практика, стр. 537
Въпроси и отговори – Отпуски - Синдикална дейност се осъществява в „работно време“
административна практика, стр. 538
Въпроси и отговори – Отпуски - В Кодекса на труда не се съдържа ограничение за продължителността на неплатения отпуск, който работодателят може да разреши на работника или служителя, поради което размерът може да се уговори между страните по трудовото пра
административна практика, стр. 539
Въпроси и отговори – Отпуски - За разлика от платения годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, който е субективно право на работника и служителя, неплатеният отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда е само правна възможност
административна практика, стр. 541
Въпроси и отговори – Отпуски - Неплатеният отпуск се ползва въз основа на подадено заявление и издадена от работодателя заповед
административна практика, стр. 542
Въпроси и отговори – Отпуски - Прекратяването на неплатения отпуск може да стане по взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено, независимо дали инициативата за това е на работника и служителя, или на работодателя
административна практика, стр. 543
Въпроси и отговори – Отпуски - Неплатеният отпуск не може да се прекрати предсрочно едностранно от работодателя, без наличие на съгласие от страна на работника или служителя
административна практика, стр. 544
Въпроси и отговори – Отпуски - Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж
административна практика, стр. 546
Въпроси и отговори – Отпуски - При ползване на по-продължителен неплатен отпуск, платеният отпуск се намалява
административна практика, стр. 547
Въпроси и отговори – Отпуски - Неплатеният отпуск до 30 работни дни през една календарна година се зачита за осигурителен стаж
административна практика, стр. 548
Въпроси и отговори – Отпуски - Времето на по-продължителен неплатен отпуск не е работа при „същия работодател“ по смисъла на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
административна практика, стр. 548
Въпроси и отговори – Отпуски - За периода на неплатен отпуск се дължат здравноосигурителни вноски
административна практика, стр. 549
Въпроси и отговори – Отпуски - Към настоящия момент в трудовото законодателство няма разпоредба, на основание на която работодателят без съгласието на работника или служителя да му предостави неплатен отпуск
административна практика, стр. 550
Въпроси и отговори – Отпуски - Ако неплатеният отпуск е предоставен, въпреки че в предприятието не е депозирана писмена молба или писмено съгласие от работника или служителя за ползване на такъв вид отпуск, лицето може едностранно да прекрати трудовото си
административна практика, стр. 551
Въпроси и отговори – Отпуски - Право на платен годишен отпуск за периода на ползване на неплатен отпуск по Закона за дипломатическата служба
административна практика, стр. 553
Въпроси и отговори – Отпуски - Служебните и творчески отпуски са правна възможност за работника или служителя и работодателят няма задължение да разрешава такъв вид отпуск
административна практика, стр. 554
Въпроси и отговори – Отпуски - Времето на неплатен служебен или творчески отпуск се зачита за трудов стаж
административна практика, стр. 554
Въпроси и отговори – Отпуски - Ако друго не е уговорено в колективен трудов договор, щатните изборни синдикални дейци се считат в неплатен отпуск за времето, докато заемат съответната синдикална длъжност
административна практика, стр. 555
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът за временна неработоспособност представлява определен период от време, в който работникът (служителят) временно е освободен от задължението да изпълнява работата по трудовото си правоотношение поради влошаване на зд
административна практика, стр. 557
Въпроси и отговори – Отпуски - Кодексът на труда регламентира правото на работещите по трудово правоотношение (осигурени) майки на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 календарни дни
административна практика, стр. 558
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползване на отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
административна практика, стр. 560
Въпроси и отговори – Отпуски - В случаите, при които бременната се явява по-късно за оформяне на отпуска си по бременност, тя представя на здравните органи документ от предприятието за датата, до която е работила
административна практика, стр. 562
Въпроси и отговори – Отпуски - За да има право на обезщетение за бременност и раждане от държавното обществено осигуряване, майката трябва да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за този риск
административна практика, стр. 563
Въпроси и отговори – Отпуски - Майка, която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за бременност и раждане,
административна практика, стр. 564
Въпроси и отговори – Отпуски - Работодателят може да уволни работник или служител, който ползва отпуск за бременност и раждане, само на основание закриване на предприятието
административна практика, стр. 566
Въпроси и отговори – Отпуски - Не е необходимо връщането на работа, за да се връчи предизвестие на работодателя за прекратяване на трудовия договор
административна практика, стр. 567
Въпроси и отговори – Отпуски - В случай че майката удостовери наличие на осигурителни периоди по законодателството на друга държава членка в Европейския съюз, попадащи в 18-месечния период преди месеца на настъпване на риска майчинство, дневното парично о
административна практика, стр. 568
Въпроси и отговори – Отпуски - При прекратяване на договора по време на отпуска за бременност и раждане лицето получава обезщетение до изтичане на срока на обезщетението
административна практика, стр. 572
Въпроси и отговори – Отпуски - Редът и условията за ползване на отпуск от бащата при раждане на дете са предвидени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
административна практика, стр. 573
Въпроси и отговори – Отпуски - Като отпуск със специално предназначение, отпускът на бащата при раждане на дете може да се ползва само в рамките на 15-те календарни дни от датата на изписване на детето от родилния дом и не може да се отлага за по-късен пе
административна практика, стр. 574
Въпроси и отговори – Отпуски - Право на отпуск на бащата при раждане на дете
административна практика, стр. 575
Въпроси и отговори – Отпуски - Докато ползва отпуска от 15 календарни дни след изписване на детето от родилния дом, работникът или служителят попада в обхвата на закрилата при уволнение на чл. 333 от Кодекса на труда
административна практика, стр. 576
Въпроси и отговори – Отпуски - Основанията за прекратяване на отпуска от 15 календарни дни след изписване на детето от родилния дом са регламентирани в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
административна практика, стр. 577
Въпроси и отговори – Отпуски - През време на отпуска осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера за обезщетенията поради бременност и раждане за срок до 15 календарни дни
административна практика, стр. 578
Въпроси и отговори – Отпуски - Разпорежданията за отказ за изплащане на парични обезщетения за 15 календарни дни на бащата при раждане на дете могат да се обжалват по административен ред
административна практика, стр. 579
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползване на отпуск поради бременност и раждане след навършване на 6-месечна възраст на детето
административна практика, стр. 581
Въпроси и отговори – Отпуски - Когато работодателят нарушава разпоредбите на трудовото законодателство, той носи административнонаказателна отговорност
административна практика, стр. 582
Въпроси и отговори – Отпуски - За времето, през което бащата ползва отпуск за бременност и раждане след 6-ия месец на детето, отпускът на майката се прекъсва
административна практика, стр. 583
Въпроси и отговори – Отпуски - За прехвърляне на отпуска поради бременност и раждане майката трябва да работи по трудов договор и да има право на отпуск поради бременност и раждане
административна практика, стр. 584
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът по чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда на бащата се прекратява, когато трудовото правоотношение на майката бъде прекратено
административна практика, стр. 585
Въпроси и отговори – Отпуски - Обезщетението при раждане на дете, което бащата ползва на основание чл. 50, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, се изчислява от осигурителния доход на бащата
административна практика, стр. 586
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст може да бъде прекъснат по всяко време от работничката или служителката
административна практика, стр. 587
Въпроси и отговори – Отпуски - Прекратяване ползването на платения отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст
административна практика, стр. 588
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
административна практика, стр. 589
Въпроси и отговори – Отпуски - При настаняване на детето в детско заведение (каквото са и детските ясли) по време на ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда изплащането на паричното обезщетение в пълен размер се прекратява
административна практика, стр. 590
Въпроси и отговори – Отпуски - Прекъсването на трудовата, респ. на търговската дейност е основна предпоставка за правото на едноличния търговец на обезщетение за отглеждане на малко дете
административна практика, стр. 591
Въпроси и отговори – Отпуски - Когато майката не ползва допълнителния платен отпуск за гледане на малко дете, а работи, тя има право освен на трудовото си възнаграждение, да получава и половината от обезщетението за майчинство
административна практика, стр. 592
Въпроси и отговори – Отпуски - Няма пречка по време на майчинство лицето да работи по граждански договор или да сключи втори (допълнителен) трудов договор
административна практика, стр. 594
Въпроси и отговори – Отпуски - Със съгласието на работничката или служителката отпускът за отглеждане на малко дете може да се прехвърли на бащата или на един от техните родители (баба/ дядо на детето), когато работят по трудово правоотношение
административна практика, стр. 594
Въпроси и отговори – Отпуски - Определяне размера на отпуска поради осиновяване на дете
административна практика, стр. 595
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът в размер на остатъка до 410 дни се ползва въз основа на писмено заявление на осиновителката до предприятието
административна практика, стр. 597
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът по чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда не се прекратява, когато майката (осиновителката) ползва друг вид отпуск
административна практика, стр. 598
Въпроси и отговори – Отпуски - При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен за предходното дет
административна практика, стр. 599
Въпроси и отговори – Отпуски - Приемният родител има право на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
административна практика, стр. 600
Въпроси и отговори – Отпуски - Кодексът на труда регламентира отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
административна практика, стр. 601
Въпроси и отговори – Отпуски - Ако осиновителката продължи лично да ползва отпуска при осиновяване на дете, отпускът на осиновителя се прекратява
административна практика, стр. 602
Въпроси и отговори – Отпуски - През време на отпуска, който се полага на осиновителите при пълно осиновяване се заплаща парично обезщетение
административна практика, стр. 603
Въпроси и отговори – Отпуски - Работещите по трудово правоотношение майки имат право на отпуск за кърмене и хранене на малко дете
административна практика, стр. 605
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползване на неплатен родителски отпуск
административна практика, стр. 606
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът по чл. 167а от Кодекса на труда може да се ползва и когато преди него не е ползван отпуск по чл. 163 и чл. 164 от Кодекса на труда, в границите между 2- и 8-годишна възраст на детето
административна практика, стр. 606
Въпроси и отговори – Отпуски - Условие за ползване на неплатения родителски отпуск е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка
административна практика, стр. 608
Въпроси и отговори – Отпуски - Правото на прехвърляне на родителски отпуск може да се упражни, когато и двамата родители работят по трудово правоотношение, уредено съгласно Кодекса на труда
административна практика, стр. 609
Въпроси и отговори – Отпуски - Право на неплатен родителски отпуск в размер на 12 месеца
административна практика, стр. 610
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползване на неплатен родителски отпуск в размер на 12 месеца
административна практика, стр. 612
Въпроси и отговори – Отпуски - Неплатеният родителски отпуск се прекъсва по искане на майката или бащата - с писмено заявление до предприятието
административна практика, стр. 613
Въпроси и отговори – Отпуски - Работещите родители имат възможност да изменят трудовото си правоотношение при завръщане от отпуск за раждане и отглеждане на дете
административна практика, стр. 615
Въпроси и отговори – Отпуски - Изменението на продължителността и разпределението на работното време след завръщане от отпуск по майчинство става с допълнително споразумение
административна практика, стр. 616
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът по чл. 168 от Кодекса на труда се ползва, ако е уговорен в колективен трудов договор
административна практика, стр. 617
Въпроси и отговори – Отпуски - Кодексът на труда урежда различни видове учебни отпуски, които се предоставят на работника или служителя с цел да съчетае работата по трудовото правоотношение с обучение в учебно заведение
административна практика, стр. 618
Въпроси и отговори – Отпуски - Право на ученически отпуск
административна практика, стр. 619
Въпроси и отговори – Отпуски - Служителят има право да поиска да ползва отпуск по реда на чл. 169 от Кодекса на труда, когато започва да се обучава за степен „магистър“, но за придобиване на друга специалност, различна от притежаваната
административна практика, стр. 620
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползване и отлагане на платения годишен отпуск
административна практика, стр. 622
Въпроси и отговори – Отпуски - Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя
административна практика, стр. 624
Въпроси и отговори – Отпуски - Всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право да ползва платен годишен отпуск
административна практика, стр. 625
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползване на платен годишен отпуск при работа по основен и допълнителен трудов договор
административна практика, стр. 626
Въпроси и отговори – Отпуски - Обезщетение за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудов договор за допълнителен труд
административна практика, стр. 627
Въпроси и отговори – Отпуски - Отпускът на лицата, които изповядват различно от източноправославното вероизповедание, е част от техния годишен платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда по техен избор
административна практика, стр. 628
Въпроси и отговори – Отпуски - В някои изрично уредени от закона хипотези работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие
административна практика, стр. 629
Въпроси и отговори – Отпуски - Право на удължен платен годишен отпуск
административна практика, стр. 630
Въпроси и отговори – Отпуски - Работникът и служителят не дължи на работодателя обезщетение за частта от отпуската, за която не е отработил съответното време
административна практика, стр. 631
Въпроси и отговори – Отпуски - Работодателят има право да отложи ползването на не повече от половината от полагащия се за календарната година платен годишен отпуск за следващата календарна година поради важни производствени причини
административна практика, стр. 632
Въпроси и отговори – Отпуски - Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
административна практика, стр. 633
Въпроси и отговори – Отпуски - Няма пречка целият размер на платения годишен отпуск да се ползва още в началото на календарната година
административна практика, стр. 634
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск (отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване
административна практика, стр. 636
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година по искане на работника или служителя със съгласието на работодателя
административна практика, стр. 637
Въпроси и отговори – Отпуски - Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на
административна практика, стр. 638
Въпроси и отговори – Отпуски - При смърт на работника и служителя преди ползването на платен годишен отпуск на наследниците му се изплаща обезщетение
административна практика, стр. 639
Въпроси и отговори – Отпуски - За натрупаните и неизползвани дни платен годишен отпуск за периода до 31.12.2009 г. работникът или служителят има право на обезщетение
административна практика, стр. 640
Въпроси и отговори – Отпуски - До 31 януари на съответната година работодателят трябва да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизпо
административна практика, стр. 642
Въпроси и отговори – Отпуски - По искане на работника или служителя възнаграждението за времето на ползването на платения годишен отпуск се изплаща преди началото на ползването
административна практика, стр. 644
Въпроси и отговори – Отпуски - Когато работничката или служителката е ползвала отпуск по майчинство и непосредствено след това поиска да ползва платен годишен отпуск, за база за изчисляване на възнаграждението съгласно чл. 177 от Кодекса на труда следва д
административна практика, стр. 644
Въпроси и отговори – Отпуски - Обезщетение за неползван платен годишен отпуск
административна практика, стр. 646
Въпроси и отговори – Отпуски - Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение се вписва в трудовата книжка
административна практика, стр. 647
Въпроси и отговори – Отпуски - Изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск
административна практика, стр. 647
Въпроси и отговори – Отпуски - Обезщетението за неползван отпуск не зависи от основанието за прекратяване на трудовото правоотношение
административна практика, стр. 648
Въпроси и отговори – Отпуски - Към възнаграждението за платен годишен отпуск се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение
административна практика, стр. 649
Въпроси и отговори – Отпуски - Съгласно практиката на ВКС работодателят не дължи обезщетение за неползван платен годишен отпуск за периода на незаконното уволнение при следващо прекратяване на трудовото правоотношение
административна практика, стр. 650
Въпроси и отговори – Отпуски - Ползване на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време
административна практика, стр. 651
Въпроси и отговори – Отпуски - Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит задължително се включва в базата за изчисляване на възнаграждението при ползване на платен годишен отпуск
административна практика, стр. 653
Въпроси и отговори – Отпуски - Определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск
административна практика, стр. 654
Въпроси и отговори – Отпуски - База за изчисляване на обезщетението за неползван платен годишен отпуск
административна практика, стр. 656
Въпроси и отговори – Отпуски - Право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при придобит поне 1 пълен месец трудов стаж
административна практика, стр. 657
Въпроси и отговори – Отпуски - Платеният годишен отпуск не може да се компенсира с парично обезщетение освен при прекратяване на трудовото правоотношение
административна практика, стр. 658
Въпроси и отговори – Отпуски - Председателят на общинския съвет има право на отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при условията и по реда на Кодекса на труда
административна практика, стр. 658
Въпроси и отговори – Отпуски - Размер на платения годишен отпуск на председател на общински съвет
административна практика, стр. 659
Въпроси и отговори – Отпуски - Когато работи по трудово правоотношение, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск при заседание на общинския съвет
административна практика, стр. 660
Въпроси и отговори – Отпуски - Общинският съветник не може да преотстъпва отпуск за отглеждане на дете до 8 години освен ако не работи по трудово правоотношение
административна практика, стр. 661
Въпроси и отговори – Отпуски - Общинският съвет има право със свое решение да обяви определен ден за празничен и неприсъствен
административна практика, стр. 662
Въпроси и отговори – Отпуски - Разпоредбите на Кодекса на труда за разрешаване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск от работодателя не могат да се приложат по отношение на кметовете
административна практика, стр. 663
Въпроси и отговори – Отпуски - Разпоредбата на чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда се прилага по отношение на кметовете
административна практика, стр. 664
Въпроси и отговори – Отпуски - Кандидатите за кметове, които работят, имат право на отпуск за провеждане на предизборна кампания
административна практика, стр. 665
Въпроси и отговори – Отпуски - Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се изплаща и в случаите, когато към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът и служителят няма придобито право на отпуск
административна практика, стр. 666
Въпроси и отговори – Отпуски - Законът не ограничава правото на работника или служителя да връчи предизвестие за прекратяване на трудовия си договор по време, през което ползва разрешен отпуск
административна практика, стр. 668
Въпроси и отговори – Отпуски - Закрила при уволнение на майка с дете до 3-годишна възраст, която ползва платен годишен отпуск
административна практика, стр. 669
Въпроси и отговори – Отпуски - Работа по втори трудов договор по време на неплатен отпуск по основния трудов договор
административна практика, стр. 670
Въпроси и отговори – Отпуски - Право на платен годишен отпуск на работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто
административна практика, стр. 671