ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 09
Особености при счетоводното отчитане на инвестиционни имоти
авторски материал, стр. 5
Някои аспекти и въпроси, свързани с новия данъчен режим относно контролираните чуждестранни дружества по ЗКПО
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по прилагането на закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2019
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по прилагането на закона за данъците върху доходите на физическите лица – 8/2019
авторски материал, стр. 32
Данъчно третиране по ЗДДС на издадени ваучери за хотелско настаняване и изискуемост на данъка при доставките на обща туристическа услуга - Облагане с ДДС на сделките по хотелско настаняване, когато за тях са издадени ваучери
авторски материал, стр. 35
Данъчно третиране по ЗДДС на издадени ваучери за хотелско настаняване и изискуемост на данъка при доставките на обща туристическа услуга - Изискуемост на ДДС при доставките на обща туристическа услуга
авторски материал, стр. 40
Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС, и регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки
административна практика, стр. 46
Какво предвиждат последните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 54
Някои наблюдения върху „българския прочит“ на правилата относно нарушенията на сигурността на личните данни
авторски материал, стр. 60
За някои практически проблеми, свързани с упражняването на трудови и осигурителни права при бременност и раждане
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 1/2019
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 2/2019
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 3/2019
административна практика, стр. 70
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 5/2019
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 4/2019
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 7/2019
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 6/2019
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 9/2019
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 8/2019
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 10/2019
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 12/2019
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по повод неоторизирания достъп до данни на НАП – 11/2019
административна практика, стр. 74
Определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност
авторски материал, стр. 78