ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 07
Изисквания към съдържанието на търговската фирма
авторски материал, стр. 5
Търговскоправни способи за прехвърляне на вземане
авторски материал, стр. 19
За обхвата и ограниченията на запора на дружествен дял
авторски материал, стр. 27
Противопоставимост на правата на трети добросъвестни лица при симулативни сделки (чл. 17, ал. 2 и чл. 17, ал. 3 ЗЗД)
авторски материал, стр. 41
Решение № 59 от 29.05.2019 г. на ВКС по т. д. № 1680/2018 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 49
Справедливото удовлетворяване на кредиторите в светлината на последните изменения в Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 52
Отстраняването на участници поради несъответстващо ценово предложение
авторски материал, стр. 63
Принципите за обработване на лични данни в преддоговорните отношения
авторски материал, стр. 75
Проблеми на частичния иск и тяхното разрешаване с Тълкувателно решение № 3/2016 от 22.04.2019 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал, стр. 88