ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 04
По някои въпроси на практическото прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
авторски материал, стр. 5
Новите правила за данъчно третиране за целите на ЗКПО на договори за лизинг при лизингополучателите, прилагащи Международните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2019
авторски материал, стр. 23
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2019
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2019
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2019
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2019
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2019
авторски материал, стр. 31
Третиране по ЗДДС на предоставянето на търговско оборудване от производителя на дистрибутори
авторски материал, стр. 34
Какво предвиждат новите образци на декларации за данъка върху недвижимите имоти
авторски материал, стр. 41
Основни акценти в Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“, и промените в нея, извършени в началото на 2019 г.
авторски материал, стр. 48
За възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
авторски материал, стр. 61
Новият Закон за защита на търговската тайна - една дългоочаквана възможност за търговците да осигурят по-ефективна защита на своето ноу-хау и търговска информация
авторски материал, стр. 71
Особености на осигуряването при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
авторски материал, стр. 83
Преглед на последните промени в Наредба № Н-18, извършени в края на март 2019 г.
авторски материал, стр. 88