ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 04
Да работим за по-светло бъдеще
авторски материал, стр. 5
Полагане на извънреден труд и заплащане за работа през предстоящите празници в края на април и началото на май 2019 г.
авторски материал, стр. 18
За връзката между времето, което се признава за трудов стаж, и платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 30
Признаване за трудов стаж по Кодекса на труда на времето на заемане на длъжност в институция на ЕС
авторски материал, стр. 38
Какви документи е необходимо да представя за сключване на трудов договор
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 16/2019
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2019
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2019
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 19/2019
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 20/2019
административна практика, стр. 47
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 21/2019
административна практика, стр. 48
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 22/2019
административна практика, стр. 49
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 23/2019
административна практика, стр. 50
Срок за изпитване по Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 1/2019
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 2/2019
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 3/2019
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 4/2019
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 5/2019
авторски материал, стр. 70
За административните наказания „глоба“ и „имуществена санкция“
авторски материал, стр. 71
Прилагане на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова
авторски материал, стр. 77
Особености на осигуряването при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
авторски материал, стр. 83