ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 01
Трудов договор при дуална система на професионално образование и обучение чрез работа
авторски материал, стр. 5
За минималната работна заплата
авторски материал, стр. 16
В какво се изразява специалната закрила на работника при уволнение по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 24
Може ли работодателят едностранно да измени трудовото ми правоотношение
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2019
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 3/2019
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2019
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 4/2019
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 6/2019
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 5/2019
административна практика, стр. 38
За промените в заплащането в администрацията, в сила от 1 януари 2019 г.
авторски материал, стр. 40
Застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г.
авторски материал, стр. 52
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2019 г.
авторски материал, стр. 59
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г.
авторски материал, стр. 63
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г.
авторски материал, стр. 68
Основни параметри, заложени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса и финансовите рамки на здравната система през 2019 г.
авторски материал, стр. 80