ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 12
Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал, стр. 5
Отчитане на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име, но за чужда сметка
авторски материал, стр. 12
Обзор на промените в ЗДДФЛ, приложими към облагането на физическите лица за 2018 г.
авторски материал, стр. 20
Въпроси и отговори, свързани с корекциите на ползван данъчен кредит
авторски материал, стр. 25
Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 40
Преглед на по-важните промени в Закона за митниците, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал, стр. 52
Възлагане на надзорни функции на Eвропейската централна банка
авторски материал, стр. 57