ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 08
Преглед на промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
авторски материал, стр. 5
Допълнително трудово възнаграждение за резултати от труда
авторски материал, стр. 22
Работодателят е длъжен да връчи длъжностна характеристика на работника или служителя при сключване на трудовия договор
авторски материал, стр. 25
Може ли работодателят едностранно да прекъсне платен годишен отпуск на свой служител
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 39/2018
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 40/2018
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 41/2018
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 42/2018
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 44/2018
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 43/2018
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 45/2018
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 46/2018
административна практика, стр. 40
Мобилност на държавните служители
авторски материал, стр. 41
Право на отпуск за обучение на държавен служител
авторски материал, стр. 53
Срокове за съхранение и унищожаване на документи с трудовоправно, осигурително и данъчно значение
авторски материал, стр. 55
С последните промени в Наредба № 3 от 23.02.2010 г. окончателно отпадна необходимостта от подаване на уведомление в инспекцията по труда при липса на промени в декларираните обстоятелства
авторски материал, стр. 63
Нови спогодби за регулиране на трудовата миграция и търсенето на работна сила у нас
авторски материал, стр. 67
Осигуряване на работник или служител, назначен на трудов договор по чл. 114 КТ
авторски материал, стр. 72
Кога се правят удръжки от пенсията
административна практика, стр. 74
Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на данни с Декларация образец № 1 за периоди на отпуск за бременност и раждане
авторски материал, стр. 76