ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 06
Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни
авторски материал, стр. 5
Из практиката на Съда на Европейския съюз - Решение на СЕС по дело C 518/16 от 28.02.2018 г.
съдебна практика, стр. 17
Особености при облагането и декларирането на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани
авторски материал, стр. 33
За превръщането на една „стара“ сграда в „нова“ и третирането й по ЗДДС
авторски материал, стр. 52
Преглед на промените в правната уредба на таксата за битови отпадъци
авторски материал, стр. 59
Защитата на личните данни в сферата на застраховането
авторски материал, стр. 65
Как да платим по-малко банкови такси
авторски материал, стр. 74