ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2018"
Указание № 1052-40-29 от 14.12.2017 г. на НОИ
административна практика, стр. 603
Указание № 1052-40-29 от 14.12.2017 г. на НОИ
административна практика, стр. 603
Указание № 4504-40-481 от 22.12.2017 г. на НОИ
административна практика, стр. 606
Указание № 4504-40-481 от 22.12.2017 г. на НОИ
административна практика, стр. 606
Указание № 20-00-203 от 19.12.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 608
Указание № 20-00-203 от 19.12.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 608
Указание № 20-00-27 от 06.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 612
Указание № 20-00-27 от 06.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 612
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година - Нови моменти – 2018 г.
авторски материал, стр. 615
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година - Нови моменти – 2018 г.
авторски материал, стр. 615
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година - Осигурителен доход, размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година – 2018 г.
авторски материал, стр. 619
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година - Осигурителен доход, размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година – 2018 г.
авторски материал, стр. 619
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година - Основни акценти на здравното осигуряване през 2018 година– 2018 г.
авторски материал, стр. 644
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година - Основни акценти на здравното осигуряване през 2018 година– 2018 г.
авторски материал, стр. 644
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година - Изменения и допълнения в наредба № н-8 за подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите
авторски материал, стр. 647
Коментар - Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година - Изменения и допълнения в наредба № н-8 за подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите
авторски материал, стр. 647
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и осиновяване на дете, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2018 г.
авторски материал, стр. 649
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и осиновяване на дете, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2018 г.
авторски материал, стр. 649
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и осиновяване на дете, и за безработица - Парични обезщетения за майчинство и осиновяване на дете – 2018 г.
авторски материал, стр. 667
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и осиновяване на дете, и за безработица - Парични обезщетения за майчинство и осиновяване на дете – 2018 г.
авторски материал, стр. 667
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и осиновяване на дете, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2018 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и осиновяване на дете, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2018 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии. Предпоставки за придобиване право на пенсия – 2018 г.
авторски материал, стр. 695
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии. Предпоставки за придобиване право на пенсия – 2018 г.
авторски материал, стр. 695
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсионно производство – 2018 Г.
авторски материал, стр. 716
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсионно производство – 2018 Г.
авторски материал, стр. 716
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2018 година - Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за соци
авторски материал, стр. 738
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2018 година - Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за соци
авторски материал, стр. 738
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2018 година - Услуги, предоставяни от НОИ, свързани с прилагането на европейските реглам
авторски материал, стр. 755
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2018 година - Услуги, предоставяни от НОИ, свързани с прилагането на европейските реглам
авторски материал, стр. 755
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2018 година - Нова Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Ма
авторски материал, стр. 758
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2018 година - Нова Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Ма
авторски материал, стр. 758
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2018 година - Действащи двустранни международни договори през 2018 г. в областта на соци
авторски материал, стр. 763
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2018 година - Действащи двустранни международни договори през 2018 г. в областта на соци
авторски материал, стр. 763
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване, с акцент върху нормативните промени, извършени в края на 2017 и началото на 2018 година - Тристълбовият модел – 2018 г.
авторски материал, стр. 769
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване, с акцент върху нормативните промени, извършени в края на 2017 и началото на 2018 година - Тристълбовият модел – 2018 г.
авторски материал, стр. 769
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване, с акцент върху нормативните промени, извършени в края на 2017 и началото на 2018 година - Институции, осъществяващи дейността по допълнително пенсионно осигуряване – 2018 г.
авторски материал, стр. 771
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване, с акцент върху нормативните промени, извършени в края на 2017 и началото на 2018 година - Институции, осъществяващи дейността по допълнително пенсионно осигуряване – 2018 г.
авторски материал, стр. 771
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване, с акцент върху нормативните промени, извършени в края на 2017 и началото на 2018 година - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2018 г.
авторски материал, стр. 775
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване, с акцент върху нормативните промени, извършени в края на 2017 и началото на 2018 година - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2018 г.
авторски материал, стр. 775
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване, с акцент върху нормативните промени, извършени в края на 2017 и началото на 2018 година - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2018 г.
авторски материал, стр. 821
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване, с акцент върху нормативните промени, извършени в края на 2017 и началото на 2018 година - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2018 г.
авторски материал, стр. 821
Решение № 7269 от 09.06.2017 г. по адм. д. № 3212/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 6296 от 19.05.2017 г. по адм. д. № 2842/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 8615 от 04.07.2017 г. по адм. д. № 4624/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 9854 от 24.07.2017 г. по адм. д. № 5965/2016 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 13022 от 30.10.2017 г. по адм. д. № 6244/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 14960 от 06.12.2017 г. по адм. д. № 8358/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 2784 от 02.03.2018 г. по адм. д. № 864/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 15527 от 18.12.2017 г. по адм. д. № 4315/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 1468 от 01.02.2018 г. по адм. д. № 8359/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 15527 от 18.12.2017 г. по адм. д. № 4315/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 1468 от 01.02.2018 г. по адм. д. № 8359/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 13022 от 30.10.2017 г. по адм. д. № 6244/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 9854 от 24.07.2017 г. по адм. д. № 5965/2016 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 8615 от 04.07.2017 г. по адм. д. № 4624/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 7269 от 09.06.2017 г. по адм. д. № 3212/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 6296 от 19.05.2017 г. по адм. д. № 2842/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 2388 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 2761/2016 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 2784 от 02.03.2018 г. по адм. д. № 864/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 14960 от 06.12.2017 г. по адм. д. № 8358/2017 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880
Решение № 2388 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 2761/2016 на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 880