ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 02
Oще за задължението на работодателя за начисляване и изплащане на трудовото възнаграждение, и срокове за изплащането му
авторски материал, стр. 5
Как може да се ползва правото на платен годишен отпуск при договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 12
Работник може да вземе обезщетение, дори когато е прекратил договор без предизвестие
авторски материал, стр. 15
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2018
административна практика, стр. 18
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2018
административна практика, стр. 19
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 3/2018
административна практика, стр. 20
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 4/2018
административна практика, стр. 22
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 5/2018
административна практика, стр. 24
Видеонаблюдението на работното място, в контекста на защитата на личните данни
авторски материал, стр. 25
Kакви лични данни на работниците и служителите се събират във връзка със сключването на трудовия договор
авторски материал, стр. 38
Развитие и задържане на талантите в организацията
авторски материал, стр. 46
За някои проблеми и нерешени въпроси, свързани с дейността на Службите по трудова медицина
авторски материал, стр. 54
Oсновни политики и приоритети в Националния план за действие по заетостта за 2018 година
авторски материал, стр. 61
Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 70
Указание № 4504-40-481 от 22.12.2017 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Oпределяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2017 г.
авторски материал, стр. 77
Hадзорният съвет на НЗОК определи правилата, по които ще закупува медицински услуги, в периода от началото на декември 2017 г. до края на март 2018 г.
авторски материал, стр. 88