ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 11
Промените в касационното обжалване със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 5
За правото на брокера на недвижими имоти да получи възнаграждение
авторски материал, стр. 18
Решение № 69 от 16.08.2017 г. по гр. д. № 3903/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 25
Относно момента на преминаване на собствеността у държавата при отчуждаване на частни имоти за държавни нужди
авторски материал, стр. 30
Последните изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 38
При запазената част от наследството първо се намаляват завещанията, а после и даренията
авторски материал, стр. 45
Решение № 44 от 6.07.2017 г. по гр. д. № 3117/2016 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 48
Относно процедурата за вписването на актове в различни съдебни райони
авторски материал, стр. 53
Въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория
авторски материал, стр. 59
Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 67
Нов европейски регламент, уреждащ презграничната преносимост на услугите, свързани с предаване на съдържание чрез интернет
авторски материал, стр. 73
Нови моменти в правната регламентация за марките на ЕС
авторски материал, стр. 76