ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 11
Процесуалните срокове по ГПК и официалните празници, или „празник“ ли е денят на народните будители
авторски материал, стр. 5
Могат ли контролните органи на инспекцията по труда да дават задължителни предписания на работодателя за неизплатено трудово възнаграждение на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени
авторски материал, стр. 9
Нарушения на трудовата дисциплина
авторски материал, стр. 14
Митове и факти в трудовото право - За трудовия стаж
авторски материал, стр. 20
Кодексът на труда предвижда различни обезщетения, на които имат право работниците
авторски материал, стр. 27
Отказ на работодателя да изплати обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2017
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 78/2017
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 79/2017
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 80/2017
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 81/2017
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 83/2017
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 82/2017
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 84/2017
административна практика, стр. 39
Между длъжността "директор" на детска градина и публичната длъжност "общински съветник" има съвместимост
авторски материал, стр. 40
Един по-различен подход за привличане на таланти
авторски материал, стр. 43
Бизнес етика и протокол - Подаръците – как да ги поднасяме и адресираме, и как да ги приемаме
авторски материал, стр. 54
Ще отпадне ли необходимостта от подаване на уведомление по реда на чл. 15 ЗЗБУТ, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране
авторски материал, стр. 62
Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 71
Oсновни параметри на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
авторски материал, стр. 77
Eлектронни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт във връзка със задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 82
Определени са нови размери на удръжките по наложени запори от пенсии
авторски материал, стр. 90