ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 10
Промени в уредбата на публичните акционерни дружества
авторски материал, стр. 5
Търговският регистър с нови функции
авторски материал, стр. 13
Решение № 4 от 16.06.2017 г. по т. д. № 3129/2015 г. на ВКС, ІІ т. о., ТК
съдебна практика, стр. 22
Представлява ли предявяването на частичен иск действие, което спира или прекъсва погасителната давност за останалата част от вземането
авторски материал, стр. 27
Практически проблеми, свързани с иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите в светлината на Тълкувателно дело № 2 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал, стр. 35
Решение № 128 от 16.06.2017 г. по т. д. № 923/2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 42
Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по Закона за особените залози върху търговско предприятие
авторски материал, стр. 45
Действие на утвърдения план за стабилизация (чл. 791 от Търговския закон)
авторски материал, стр. 60
Срок на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 68
Конкуренцията в обществените поръчки - принцип при възлагането и защита от картел
авторски материал, стр. 73