ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 08
Недействителността на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика
авторски материал, стр. 5
Практика по приложението на чл. 37 от Закона за собствеността относно съдържанието на понятието за етажна собственост
авторски материал, стр. 13
Договорите могат да бъдат атакувани заради недействителност
авторски материал, стр. 21
Решение № 105 от 6.01.2017 г. по гр. д. № 1091/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 24
Някои особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 28
Проблеми при създаването на имотен регистър
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по кадастъра
авторски материал, стр. 45
Решение № 20 от 20.02.2017 г. по гр. д. № 6179/ 2015 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 47
Необходимото другарство в светлината на Тълкувателно решение № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал, стр. 50
Съгласуване на устройствените планове по реда на екологичното законодателство
авторски материал, стр. 60
Възстановяване на срокове в производствата пред Патентното ведомство
авторски материал, стр. 69