ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 07
За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот
авторски материал, стр. 5
Още за трансформиране на държането във владение
авторски материал, стр. 19
Решение № 216 от 28.10.2016 г. по гр. д. № 2182/2016 г. на ВКС, І г .о.
съдебна практика, стр. 26
Ревандикационният иск като средство за защита правото на частна общинска собственост
авторски материал, стр. 30
Кои земеделски земи се наричат „бели петна“ и каква е правната им уредба
авторски материал, стр. 38
Решение № 196 от 6.02.2017 г. по гр. д. № 2151/ 2016 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 46
Специфични хипотези при обявяването на отсъствие и смърт и установяване на действителния кръг от наследници
авторски материал, стр. 50
При делене на съпружеска имуществена общност трудно се получава по-голям дял
авторски материал, стр. 56
Отдаване на съсобствен имот под аренда или наем
авторски материал, стр. 59
Обжалване на виза за проектиране
авторски материал, стр. 66
Улесняване достъпа до информация относно електронни съобщителни мрежи и инфраструктура
авторски материал, стр. 71
Задължение на интернет- посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост
авторски материал, стр. 76