ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 06
Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец
авторски материал, стр. 5
Демонстриране на промяната в намерението на държателя да свои вещта
авторски материал, стр. 18
Продажба на общински жилищни имоти
авторски материал, стр. 27
Разминаване между описанието по площ и по скица на поземлени имоти в документите за собственост
авторски материал, стр. 32
Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС, по отношение на договора за продажба на наследство
авторски материал, стр. 35
Решение № 264 от 21.03.2017 г. по гр. д. № 2060/ 2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 46
Специални правила за фамилното име има и при брак, и при развод
авторски материал, стр. 50
Колко екземпляра на нотариалния акт трябва да бъдат подписани за неговата действителност
авторски материал, стр. 52
Определение № 1361 от 29.11.2012 г. по гр. д. № 725/ 2012 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 58
Продажба на обекти в незавършено строителство
авторски материал, стр. 61
Обезпечителни мерки по отношение на домейн
авторски материал, стр. 69
Модели за управление на етажната собственост при една от формите за нейното управление - общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците
авторски материал, стр. 88