ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 05
Относно формата на решението за учредяване на ООД
авторски материал, стр. 5
Правна същност на договорния фонд
авторски материал, стр. 12
Неизпълнението на договорно задължение като основание за отказ на застрахователя за заплащане на обезщетение
авторски материал, стр. 26
Решение № 115 от 11.01. 2016 г. по т. д. № 2427/2014 г., II т. о., ТК на ВКС
съдебна практика, стр. 35
Проблеми при допускане на обезпечителната мярка „запори върху банкови сметки“
авторски материал, стр. 38
Решение № 34 от 27.04. 2016 г. по т. д. № 516/2015 г., I т. о., ТК на ВКС
съдебна практика, стр. 45
Определяне на размера на иска от съда по чл. 162 ГПК
авторски материал, стр. 49
Обратно действие на закона при новоуредени фактически състави
авторски материал, стр. 58
Действие на откритото производство по стабилизация и на утвърдения план за стабилизация спрямо изпълнението на вземанията (доброволно или по реда на ГПК, ДОПК или ЗОЗ)
авторски материал, стр. 68
Новите стандартизирани проекти и специализирани клаузи към договори за обществени поръчки
авторски материал, стр. 78