ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 01
Новата наредба за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
авторски материал, стр. 5
ИА „ГИТ“ публикува минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС във връзка с новата наредба за командироване и изпращане на работници и служители
авторски материал, стр. 14
Митове и факти в трудовото право
авторски материал, стр. 18
Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда „ТП“ отговор
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2017
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2017
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 3/2017
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 4/2017
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 5/2017
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 6/2017
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 7/2017
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 8/2017
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 9/2017
административна практика, стр. 36
Неспазването на принципите на АПК и несъответствието с целта на закона при съкращаването на длъжности, заемани от държавни служители
авторски материал, стр. 38
Новите поколения промениха пазара на труда
авторски материал, стр. 47
Кой може да обработва личните данни на работниците и служителите в предприятието
авторски материал, стр. 56
Новият размер на минималната работна заплата за 2017 г. и плащанията, обвързани с нея
авторски материал, стр. 64
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2017 г.
авторски материал, стр. 76
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
авторски материал, стр. 79
Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2017 г.
авторски материал, стр. 90
Законът за бюджета на НЗОК за 2017 г. и финансовите параметри в сектор „здравеопазване“ през новата година
авторски материал, стр. 99