ТП Издания
Книга "Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа" - 2016 г.
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа в офис-помещения
авторски материал, стр. 20
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Правила за безопасна работа в офис
авторски материал, стр. 25
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за пожаробезопасна работа с леснозапалими течности (лзт), горими газове (гг) и горими течности (гт), използвани и съхранявани на територията на обект
авторски материал, стр. 29
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обект
авторски материал, стр. 34
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за основните изисквания за пожарна безопасност на сградите и помещенията
авторски материал, стр. 37
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна експлоатация на асансьор
авторски материал, стр. 41
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа при ремонт, поддръжка и монтаж на асансьори
авторски материал, стр. 43
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с ръчна палетна количка
авторски материал, стр. 45
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с ръчна количка
авторски материал, стр. 48
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа при ръчно преместване на тежести
авторски материал, стр. 51
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасни техники при преместване на тежести (товари)
авторски материал, стр. 55
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с ръчни инструменти - общи изисквания
авторски материал, стр. 59
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасни техники при работа с ръчни инструменти
авторски материал, стр. 62
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с преносими електрически инструменти и уреди
авторски материал, стр. 70
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с ръчна електрическа шлифовъчна машина (ъглошлайф със спирачка)
авторски материал, стр. 76
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с бормашина на магнитна основа (магнитна бормашина)
авторски материал, стр. 80
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с пневматични инструменти
авторски материал, стр. 84
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасност при огневи работи
авторски материал, стр. 87
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа в ограничено пространство
авторски материал, стр. 91
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с мостови кран
авторски материал, стр. 95
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с ръчно водим кран с пулт за управление от пода
авторски материал, стр. 100
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с промишлена прахосмукачка
авторски материал, стр. 103
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с пясъкоструен апарат
авторски материал, стр. 105
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с водоструйка
авторски материал, стр. 108
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с компресиран газ в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 111
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с електрооборудване в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 113
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 115
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за предотвратяване на пожари и действия при пожари в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 121
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за съхраняване на химикали в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 123
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за действия при изливания на химикали в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 125
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за действия при спешни случаи в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 129
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с апарати и уреди, използвани в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 133
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с оксидиращи, реактивни и корозивни химикали в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 140
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за защитни мероприятия и защитни средства за предотвратяване на злополуки от електрически ток
авторски материал, стр. 142
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа при преместване на палетизирани товари
авторски материал, стр. 147
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с преносими стълби
авторски материал, стр. 150
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа със самоходна работна платформа
авторски материал, стр. 154
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с кари
авторски материал, стр. 159
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа при „работа сам“
авторски материал, стр. 163
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с почистващи и дезинфекционни средства
авторски материал, стр. 165
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с дихателен апарат
авторски материал, стр. 168
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа с пестициди
авторски материал, стр. 174
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа с машини и съоръжения за употреба на пестициди
авторски материал, стр. 177
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасно съхранение на пестициди
авторски материал, стр. 182
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасни мерки след завършване работа с пестициди
авторски материал, стр. 185
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за първа долекарска помощ при поражения от пестициди
авторски материал, стр. 187
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа при експлоатация на трактори
авторски материал, стр. 189
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа при обслужване и ремонт на автомобилни селскостопански машини
авторски материал, стр. 197
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа с ръчно управляема бензинова косачка
авторски материал, стр. 200
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа със самоходна косачка
авторски материал, стр. 203
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа с мотокултиватор
авторски материал, стр. 207
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа с моторна пръскачка
авторски материал, стр. 210
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Селско стопанство - Правила за пожарна безопасност по време на прибиране на селскостопанска продукция
авторски материал, стр. 214
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Горско стопанство - Общи правила за безопасна работа при горскостопанска дейност
авторски материал, стр. 221
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа с моторен трион
авторски материал, стр. 225
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при механизирано терасиране
авторски материал, стр. 230
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при механизирано поваляне на дървета
авторски материал, стр. 232
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при кастрене на клони
авторски материал, стр. 236
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при разкрояване на стъбла
авторски материал, стр. 238
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при извоз на дървен материал
авторски материал, стр. 240
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа с въжена линия
авторски материал, стр. 245
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Горско стопанство - Инструкция за защита при гръмотевици
авторски материал, стр. 249
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа с машини и съоръжения, използвани при производство на хранителни продукти
авторски материал, стр. 252
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа с мобилна сушилна инсталация
авторски материал, стр. 257
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа с автоклав - стерилизатор, хоризонтален
авторски материал, стр. 259
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа с амонячна хладилно-компресорна инсталация
авторски материал, стр. 262
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа с машина за печатане на капачки
авторски материал, стр. 265
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа с тестомесачни машини и агрегати
авторски материал, стр. 268
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа за месач на тестени изделия
авторски материал, стр. 272
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа при подготовка на суровини и полуфабрикати за производство на хляб и хлебни изделия
авторски материал, стр. 276
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа с тестоотделителни, окръглителни и формовъчни машини
авторски материал, стр. 279
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа с автоматична линия за рязане и пакетиране на хляб
авторски материал, стр. 282
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа при използване на топлинни съоръжения в хлебопроизводството (без пещи, пържолници и варилни)
авторски материал, стр. 285
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа при подготовка на сандвичи
авторски материал, стр. 288
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа при приемане и топлинна обработка на мляко
авторски материал, стр. 292
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа при механична обработка на мляко
авторски материал, стр. 295
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа с машини за миене и пълнене на амбалаж с течни подукти
авторски материал, стр. 297
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа при производство на масло и сирене
авторски материал, стр. 299
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа при производство на топено сирене, кашкавал и извара
авторски материал, стр. 302
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа при производство на шоколадови изделия
авторски материал, стр. 306
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на хранителни продукти - Инструкция за безопасна работа при обезкостяване и обезжилване на месо
авторски материал, стр. 311
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с шевна машина с електрическо задвижване
авторски материал, стр. 314
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа на шивачи
авторски материал, стр. 317
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с гладачна преса и електрическа парна ютия
авторски материал, стр. 320
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с кръгли плетачни машини
авторски материал, стр. 323
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа при първична обработка на вълна
авторски материал, стр. 326
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с апарат за багрене
авторски материал, стр. 330
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа със сушилна машина в апретурен цех
авторски материал, стр. 334
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа в багрилните кухни на цех „багрене и апретура“
авторски материал, стр. 337
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с машина за бобиниране на прежда
авторски материал, стр. 339
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с дублирно пресукваща машина
авторски материал, стр. 342
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с работно оборудване при производство на текстил
авторски материал, стр. 345
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с тъкачен стан
авторски материал, стр. 351
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа със сновило
авторски материал, стр. 354
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа със смесителна инсталация в текстилното производство
авторски материал, стр. 356
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с пресукало за двоен сук
авторски материал, стр. 359
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с дараци
авторски материал, стр. 362
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с обущарска шевна машина
авторски материал, стр. 365
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на текстил, облекло и обувки - Инструкция за безопасна работа с ексцентрик машина за нитоване на пластини към кленки
авторски материал, стр. 368
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на ножове за абрихт
авторски материал, стр. 371
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на дърводелски режещи инструменти
авторски материал, стр. 374
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на банцигови ленти
авторски материал, стр. 377
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на циркулярни дискове
авторски материал, стр. 380
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на шел ножове и греди
авторски материал, стр. 383
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с дробилка за дървен технологичен отпадък
авторски материал, стр. 386
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с многодисков циркуляр (многолистник)
авторски материал, стр. 389
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасност и здраве при работа с линия за производство на пелети от дървесина
авторски материал, стр. 393
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа при шлифоване на огънато-слепени детайли
авторски материал, стр. 399
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с развивачна машина (шел машина)
авторски материал, стр. 403
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с ножица/гилотина за рязане на фурнир
авторски материал, стр. 406
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с преса за слоеста дървесина
авторски материал, стр. 409
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа при пропарка на трупи при производство на слоеста дървесина
авторски материал, стр. 412
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с карбамид-формалдехидна смола
авторски материал, стр. 415
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа в дърводелска работилница
авторски материал, стр. 417
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа с трошачно-сортировъчна инсталация
авторски материал, стр. 420
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа с роторна чукова трошачка
авторски материал, стр. 424
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа при задръстване на трошачка
авторски материал, стр. 426
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа при експлоатация на оросителна инсталация при трошачки
авторски материал, стр. 428
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа при почистване на бункери и ламелен конвейер
авторски материал, стр. 430
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа при почистване на гумено-транспортни ленти за суровини
авторски материал, стр. 432
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа при почистване корито на кантар за суровини
авторски материал, стр. 434
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа при почистване на технологични отвори на трошачка
авторски материал, стр. 436
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа при експлоатация на индустриални завеси
авторски материал, стр. 438
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа на бетоносмесителна инсталация
авторски материал, стр. 440
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа при зареждане с цимент
авторски материал, стр. 443
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа с цимент
авторски материал, стр. 445
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа при подмяна на огнеупорни тухли в пещ
авторски материал, стр. 447
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа с машини и апарати, използвани в лаборатория за изпитване на строителни материали
авторски материал, стр. 451
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на изделия от минерални суровини - Инструкция за безопасна работа с електропещ за огъване на флоатно стъкло
авторски материал, стр. 455
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с електропещ за огъване на флоатно стъкло
авторски материал, стр. 458
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с ръчен пистолет за прахово боядисване
авторски материал, стр. 463
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при прахово боядисване
авторски материал, стр. 466
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с апарат за заваряване с аргон
авторски материал, стр. 470
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с грес KLUBERLIB BE 41-1501
авторски материал, стр. 473
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с масло за зъбни предавки SHELL OMALA 460
авторски материал, стр. 475
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с товарно-пътнически кран (ЗРЕМБ-ГНЕЗНО-1000-2000)
авторски материал, стр. 477
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с газова горелка
авторски материал, стр. 481
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с щанц машина за твърди детайли
авторски материал, стр. 484
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с абкант преса
авторски материал, стр. 487
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с настолна бормашина
авторски материал, стр. 490
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресор
авторски материал, стр. 494
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при експлоатация на електроагрегат
авторски материал, стр. 497
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа на електромонтьор
авторски материал, стр. 499
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при извършване на електрозаваръчни работи
авторски материал, стр. 502
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро-разтоварни работи
авторски материал, стр. 507
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Управление на отпадъци - Инструкция за безопасна работа с инсталация за преработка на отпадъци
авторски материал, стр. 511
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Управление на отпадъци - Инструкция за безопасна работа при почистване на работно оборудване за преработка на отпадъци
авторски материал, стр. 515
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Управление на отпадъци - Инструкция за безопасна работа при преработка на отпадъци
авторски материал, стр. 518
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Управление на отпадъци - Инструкция за намаляване риска от експозиция на биологични агенти при преработка на отпадъци
авторски материал, стр. 521
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Управление на отпадъци - Инструкция за безопасна работа при ремонт и поддръжка на инсталация за преработка на отпадъци
авторски материал, стр. 524
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Управление на отпадъци - Инструкция за безопасна работа с магнитен сепаратор
авторски материал, стр. 527
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с лебедка
авторски материал, стр. 530
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с тирфор
авторски материал, стр. 533
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с крик
авторски материал, стр. 535
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с мобилна издигаща се платформа
авторски материал, стр. 537
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа на височина при използване на стълби
авторски материал, стр. 540
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа на височина при използване на скеле
авторски материал, стр. 543
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа на височина при използване на работна платформа и подемен кош
авторски материал, стр. 547
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при извършване на стъкларски работи на височина
авторски материал, стр. 550
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при покривни работи
авторски материал, стр. 554
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при разрушаване на сгради
авторски материал, стр. 557
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при изпълнение на вътрешни и външни мазилки
авторски материал, стр. 560
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при изпълнение на облицовъчни работи (фаянс, теракота, гранит)
авторски материал, стр. 562
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при изпълнение на зидарии
авторски материал, стр. 565
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при бояджийски работи
авторски материал, стр. 568
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при асфалтополагане
авторски материал, стр. 572
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при кофражни, арматурни и бетонджийски работи
авторски материал, стр. 577
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа в арматурен цех (двор)
авторски материал, стр. 583
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при ремонтни работи на пътното платно
авторски материал, стр. 586
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при изкопни работи
авторски материал, стр. 590
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с кулокран
авторски материал, стр. 596
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при подготовка и поддържане на строителна площадка
авторски материал, стр. 600
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с бетонпомпа
авторски материал, стр. 605
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа при разтоварване на циментовози
авторски материал, стр. 609
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с верижен (хидравличен) багер
авторски материал, стр. 611
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с телескопичен манипулатор BOBCAT
авторски материал, стр. 617
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с дистанционно управляема машина БРОК (BROKK)
авторски материал, стр. 621
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с електрически миксер за бетон
авторски материал, стр. 624
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с пневматична торкрет машина
авторски материал, стр. 626
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с механичен трион
авторски материал, стр. 629
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Строителство - Инструкция за безопасна работа с електрически вибратор за бетон
авторски материал, стр. 633
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа с електрически вибратор за бетон
авторски материал, стр. 636
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа в камера за боядисване на МПС
авторски материал, стр. 640
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа при смяна на масла и гресиране на МПС
авторски материал, стр. 642
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа на бензиностанция
авторски материал, стр. 644
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа с колонка за течни горива - бензин и дизелово гориво
авторски материал, стр. 646
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа с колонка за зареждане на автомобилна газова уредба
авторски материал, стр. 649
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа с етилизиран бензин
авторски материал, стр. 652
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа с автомобилно гориво за дизелови двигатели
авторски материал, стр. 654
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа при съхранение на бутилки с пропан бутан
авторски материал, стр. 656
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Правила по безопасност и здраве при експлоатация на автомобилен транспорт
авторски материал, стр. 658
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Транспорт, обслужване и ремонт на автомобили - Инструкция за безопасна работа на автомивка
авторски материал, стр. 662
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Търговия - Инструкция за безопасна работа на продавач на промишлени стоки
авторски материал, стр. 665
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности – Търговия - Инструкция за безопасна работа в магазин
авторски материал, стр. 669
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Хотелиерство и ресторантьорство - Инструкция за безопасна работа в магазин
авторски материал, стр. 672
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Хотелиерство и ресторантьорство - Инструкция за безопасна работа на камериерка
авторски материал, стр. 675
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Хотелиерство и ресторантьорство - Инструкция за безопасна работа на кухненски работник
авторски материал, стр. 678
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Хотелиерство и ресторантьорство - Инструкция за безопасна работа с кухненска газова печка
авторски материал, стр. 681
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Хуманно здравеопазване - Инструкция за безопасна работа на медицинска сестра
авторски материал, стр. 685
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Хуманно здравеопазване - Инструкция за безопасна работа в лаборатория към здравно заведение
авторски материал, стр. 689
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Хуманно здравеопазване - Инструкция за безопасна работа на санитари
авторски материал, стр. 692
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа на фризьори
авторски материал, стр. 697
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа със сешоар
авторски материал, стр. 701
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа с маша за коса
авторски материал, стр. 704
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности - Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа на масажисти
авторски материал, стр. 706
Добра практика - Как да напишем инструкция за безопасна работа
авторски материал, стр. 710