ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 08
Недействителност на новоучреденото при преобразуване дружество - съдебно производство
авторски материал, стр. 5
Допустимо ли е предмет на предварителен договор по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите да бъдат поименни налични акции?
авторски материал, стр. 15
Повторното използване на информация от обществения сектор за търговски и нетърговски цели - начин на употреба
авторски материал, стр. 20
Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти?
авторски материал, стр. 29
Прехвърлимост на вземанията и действителност на залога
авторски материал, стр. 35
Решение № 23 от 07.07.2016 г. по т. д. № 3686/2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 47
Към въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки
авторски материал, стр. 52
Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон
авторски материал, стр. 57
Новите процедури в Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 69
Телевизията и правилата на конкуренцията
авторски материал, стр. 81