ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 06
Ползване на земята от собствениците на самостоятелни обекти в сграда - етажна собственост
авторски материал, стр. 5
Учредяване на сдружения на собствениците на няколко сгради по чл. 25, ал. 4 ЗУЕС
авторски материал, стр. 12
Определение № 851 от 20.11.2014 г. по ч. т. д. № 2526/2014 г. на ВКС, І т. о.
съдебна практика, стр. 22
Особености в процедурите по предоставяне на концесии за морски плажове
авторски материал, стр. 25
Измененията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 33
Може ли да се претендира частична трансформация при одобрено от бракоразводния съд споразумение за съсобственост
авторски материал, стр. 41
Процедурни въпроси, относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията
авторски материал, стр. 48
Парите от продажба на наследствени имоти не се облагат с данък
авторски материал, стр. 52
Решение № 109/2015 г. от 14.01.2016 г. по гр. д. № 4981/2014 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 54
Нищожността на нотариалния акт за прехвърляне на имот, придобит по чл. 35 зппдобп (отм.), като основание за ревандикация от купувача
авторски материал, стр. 58
Строителство без необходимост от издаване на разрешение за строеж и издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
авторски материал, стр. 66
Съдът греши: Отговорността за нарушение на авторски права е безвиновна
авторски материал, стр. 75