ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 02
Отговорността на управителите за вреди, причинени на капиталовите търговски дружества
авторски материал, стр. 5
Неимуществените вреди при неизпълнение на търговска сделка
авторски материал, стр. 19
Решение № 43 от 15.04. 2015 г. на ВКС, II т. о.
съдебна практика, стр. 28
Въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес
авторски материал, стр. 32
Решение № 6 от 02.02.2015 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 44
Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес Анализ на съдебната практика
авторски материал, стр. 46
За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 58
Възможно ли е обжалване при провеждането на публична покана?
авторски материал, стр. 70
Конкуренцията в телекомуникациите
авторски материал, стр. 82