ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 09
Съдебно отстранение и подобрения при учредена суперфиция срещу построяване на готови обекти
авторски материал, стр. 5
Твърдението за придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот – предмет на конститутивно съдебно решение
авторски материал, стр. 15
Промените от 2015 г. в Закона за подземните богатства
авторски материал, стр. 23
Бележки по промените в Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
авторски материал, стр. 29
Актуални въпроси на публичната продан с участието на съделители и съпруг-недлъжник
авторски материал, стр. 38
Запазената част от наследството се изчислява по законови формули
авторски материал, стр. 48
Определение № 27 от 21.01.2012 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 51
Грешките в нотариалното удостоверяване като производство и отражението им върху действителността му. Преглед на съдебната практика
авторски материал, стр. 55
Специфика на административнонаказателното производство по чл. 232, ал. 2 ЗУТ
авторски материал, стр. 64
За рисковете, които лицата поемат като предоставят свободен достъп до интернет посредством WiFi-протокол
авторски материал, стр. 72
Съдебната сага на една недобросъвестно заявена марка в България
авторски материал, стр. 84