ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2015"
Указание № 91-01-245 от 27.11.2014 г. на НОИ
административна практика, стр. 547
Указание № 91-01-245 от 27.11.2014 г. на НОИ
административна практика, стр. 547
Указание № 91-01-5 от 07.01.2015 г. на НОИ
административна практика, стр. 576
Указание № 91-01-5 от 07.01.2015 г. на НОИ
административна практика, стр. 576
Указание № 20-00-253 от 15.12.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 580
Указание № 20-00-253 от 15.12.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 580
Указание № 20-00-6 от 09.01.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 587
Указание № 20-00-6 от 09.01.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 587
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Нови моменти – 2015 г.
авторски материал, стр. 591
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Нови моменти – 2015 г.
авторски материал, стр. 591
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и
авторски материал, стр. 595
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и
авторски материал, стр. 595
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – 2015 г.
авторски материал, стр. 616
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – 2015 г.
авторски материал, стр. 616
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Здравното осигуряване през 2015 година – 2015 г.
авторски материал, стр. 627
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Здравното осигуряване през 2015 година – 2015 г.
авторски материал, стр. 627
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Промени в Наредба № Н-8 във връзка с подаването на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица през 2015 го
авторски материал, стр. 631
Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година - Промени в Наредба № Н-8 във връзка с подаването на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица през 2015 го
авторски материал, стр. 631
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Електронен регистър на болничните листовеи решенията по обжалването им. Изчисляване и изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособн
авторски материал, стр. 641
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Електронен регистър на болничните листовеи решенията по обжалването им. Изчисляване и изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособн
авторски материал, стр. 641
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за бременност и раждане – 2015 г.
авторски материал, стр. 666
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за бременност и раждане – 2015 г.
авторски материал, стр. 666
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете – 2015 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете – 2015 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – 2015 г.
авторски материал, стр. 689
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – 2015 г.
авторски материал, стр. 689
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2015 г.
авторски материал, стр. 694
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2015 г.
авторски материал, стр. 694
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2015 г.
авторски материал, стр. 712
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2015 г.
авторски материал, стр. 712
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Определяне размера на пенсиите – 2015 г.
авторски материал, стр. 728
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Определяне размера на пенсиите – 2015 г.
авторски материал, стр. 728
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите – 2015 г.
авторски материал, стр. 734
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите – 2015 г.
авторски материал, стр. 734
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Задължения на работодателите, свързани с предаване в Националния осигурителен институт на разплащателни ведомости и трудовоправна документация – 2015 г.
авторски материал, стр. 743
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване. Основни промени през 2015 година. - Задължения на работодателите, свързани с предаване в Националния осигурителен институт на разплащателни ведомости и трудовоправна документация – 2015 г.
авторски материал, стр. 743
Коментар по контролно-ревизионната дейност, осъществявана от контролните органи на Националния осигурителен институт – 2015 г.
авторски материал, стр. 755
Коментар по контролно-ревизионната дейност, осъществявана от контролните органи на Националния осигурителен институт – 2015 г.
авторски материал, стр. 755
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2015 година - Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за
авторски материал, стр. 776
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2015 година - Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за
авторски материал, стр. 776
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2015 година - Заявяване на пенсия от Канада по прилагането на Спогодбата за социална сигурно
авторски материал, стр. 795
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2015 година - Заявяване на пенсия от Канада по прилагането на Спогодбата за социална сигурно
авторски материал, стр. 795
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2015 година - Действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряван
авторски материал, стр. 803
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2015 година - Действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряван
авторски материал, стр. 803
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2015 г.
авторски материал, стр. 817
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2015 г.
авторски материал, стр. 817
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2015 г.
авторски материал, стр. 829
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2015 г.
авторски материал, стр. 829
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация – 2015 г.
авторски материал, стр. 841
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация – 2015 г.
авторски материал, стр. 841