ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 02
Договорът за повишаване на квалификацията или за преквалификация не е трудов договор и спорът относно изпълнението и прекратяването му не е трудов спор
авторски материал, стр. 5
Не е налице дискриминация на държавните служители по признак образование поради отпадане на получаването на допълнително възнаграждение за образователна и научна степен “доктор” в сравнение със служителите по трудово правоотношение
авторски материал, стр. 7
Писмо № 94-2303 от 27.10.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 26-720 от 29.10.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 67-58 от 04.11.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94-3508 от13.12.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 26-21 от 13.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 26-21 от 13.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 11-146 от 15.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Писмо № 11-146 от 15.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Държавна парична награда на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
авторски материал, стр. 25
Политиката в подкрепа на социалната икономика през 2014 г.
авторски материал, стр. 29
Лидерството в управлението на безопасността и здравето при работа
авторски материал, стр. 38
Стартира новият програмен период на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
административна практика, стр. 49
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Младежка Заетост”
административна практика, стр. 50
Пилотен старт на Национална програма “Клио”
авторски материал, стр. 53
Електронно подаване на данните от болничните листове – облекчение или административна тежест
авторски материал, стр. 59
Разликата в осигурителния стаж на жените и мъжете учители е 5 години
авторски материал, стр. 68
Писмо № 94-2696 от 13.11.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 70
Писмо № 94-3413 от 12.12.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 73
Писмо № 94-3045 от 02.02.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 75
Писмо № 94-3045 от 02.02.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 75
Писмо № 94-2742 от 07.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 76
Писмо № 94-2742 от 07.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 76
Писмо № 02-126 от 07.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 77
Писмо № 02-126 от 07.01.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 77
Форми на гъвкаво излизане от пазара на труда в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство
авторски материал, стр. 79