ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 02
Имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя – 2
авторски материал, стр. 5
Представителни организации на работниците и служителите
авторски материал, стр. 15
Всяка промяна в изискванията за заеманата работа и възлагането на нови функции се отразява в длъжностната характеристика
авторски материал, стр. 21
Какви причини могат да обосноват неспазване от незаконно уволнения работник или служител, на 14-дневния срок за възстановяване на работа
авторски материал, стр. 27
Прекратяване на трудов договор от работник или служител без предизвестие, когато работодателят забрави да му изплати трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 32
Прекратяване на служебното правоотношение в случаите на несъвместимост с държавната служба
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 2/2015
административна практика, стр. 50
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 1/2015
административна практика, стр. 50
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 3/2015
административна практика, стр. 51
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 4/2015
административна практика, стр. 53
Управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място
авторски материал, стр. 55
Изменения в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
авторски материал, стр. 60
Изменения в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
авторски материал, стр. 60
Нови промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от началото на 2015 г.
авторски материал, стр. 62
Нови промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от началото на 2015 г.
авторски материал, стр. 62
Как ще се пенсионираме през 2015 година
авторски материал, стр. 66
Как ще се пенсионираме през 2015 година
авторски материал, стр. 66
За правото на избор, собствеността на парите и бъдещето на пенсионната защита
авторски материал, стр. 76
За правото на избор, собствеността на парите и бъдещето на пенсионната защита
авторски материал, стр. 76
Как да възстановим здравноосигурителните си права
административна практика, стр. 81