ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 01
Социалната защита и правата на гражданите в трудовото законодателство
авторски материал, стр. 10
Минималната заплата през 2015 г. ще достигне 380 лв.
авторски материал, стр. 22
План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2015 година
административна практика, стр. 26
Националният план за действие по заетостта през 2015 г. в подкрепа на стопанското оживление
авторски материал, стр. 40
Държавното обществено осигуряване през 2015 г.
авторски материал, стр. 56
От 1 януари 2015 г. и работещите по трудов договор не трябва да го прекратяват, за да подадат заявление за отпускане на пенсия
авторски материал, стр. 68
Работодателят дължи обезщетение за придобито право на пенсия само при прекратен договор
авторски материал, стр. 70
Пенсионно осигуряване на лица, работещи в държавите – членки на Европейския съюз
авторски материал, стр. 72