ТП Издания
Книга "Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията"
Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
авторски материал, стр. 12
Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
авторски материал, стр. 21
Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
авторски материал, стр. 23
Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
авторски материал, стр. 24
Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
авторски материал, стр. 40
Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
авторски материал, стр. 40
Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
авторски материал, стр. 41
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Достъп до морските плажове, устройство на черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми - Достъп до морските плажове
авторски материал, стр. 44
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Достъп до морските плажове, устройство на черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми - Отчуждаване за морски плажове
авторски материал, стр. 48
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Достъп до морските плажове, устройство на черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми - Устройство
авторски материал, стр. 51
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Достъп до морските плажове, устройство на черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми - Мораториуми
авторски материал, стр. 59
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Развитие на правната уредба
авторски материал, стр. 62
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Обектите на концесия по ЗУЧК
авторски материал, стр. 64
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Приложима процедура за предоставяне на концесия за морски плаж
авторски материал, стр. 67
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Изисквания на ЗУЧК към концесионерите
авторски материал, стр. 68
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Подготвителни действия и решение за откриване на състезателна процедура
авторски материал, стр. 74
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Особености по формирането, състава и правомощията на конкурсната комисия
авторски материал, стр. 78
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Изисквания към участниците в конкурса за предоставяне на концесия
авторски материал, стр. 78
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Особености в конкурсната документация и заявленията за участие
авторски материал, стр. 82
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Провеждане на конкурса, решение за определяне на концесионер и сключване на концесионен договор
авторски материал, стр. 84
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Обжалване
авторски материал, стр. 87
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Преходни разпоредби
авторски материал, стр. 88
Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Заключение
авторски материал, стр. 88