ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2014"
Указание № 91-01-301 от 19.12.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 532
Указание № 91-01-301 от 19.12.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 532
Указание № 91-01-47 от 07.02.2014 г. на НОИ
административна практика, стр. 535
Указание № 91-01-47 от 07.02.2014 г. на НОИ
административна практика, стр. 535
Указание № 91-01-77 от 12.03.2014 г. на НОИ
административна практика, стр. 540
Указание № 91-01-77 от 12.03.2014 г. на НОИ
административна практика, стр. 540
Указание № 20-00-230 от 12.12.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 543
Указание № 20-00-230 от 12.12.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 543
Указание № 20-00-1 от 02.01.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 554
Указание № 20-00-1 от 02.01.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 554
Указание № 20-00-3 от 06.01.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 561
Указание № 20-00-3 от 06.01.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 561
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Нови моменти - 2014 г.
авторски материал, стр. 564
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Нови моменти - 2014 г.
авторски материал, стр. 564
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Задължения на осигурителите при определяне на осигурител
авторски материал, стр. 567
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Задължения на осигурителите при определяне на осигурител
авторски материал, стр. 567
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Определяне размера на задължителните осигурителни вноски
авторски материал, стр. 574
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Определяне размера на задължителните осигурителни вноски
авторски материал, стр. 574
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Задължения на работодателите и морските лица при определ
авторски материал, стр. 586
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Задължения на работодателите и морските лица при определ
авторски материал, стр. 586
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Задължения на самоосигуряващите се лица при определяне н
авторски материал, стр. 589
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Задължения на самоосигуряващите се лица при определяне н
авторски материал, стр. 589
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Здравното осигуряване през 2014 г. - 2014 г.
авторски материал, стр. 594
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Здравното осигуряване през 2014 г. - 2014 г.
авторски материал, стр. 594
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Промени в Наредба № Н-8 във връзка с подаването на данни
авторски материал, стр. 597
Коментар по Задълженията на осигурителите, работодателите и самоосигуряващите се лица при определяне на осигурителния доход, задължителни осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2014 г. - Промени в Наредба № Н-8 във връзка с подаването на данни
авторски материал, стр. 597
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - изплащане и контрол върху тях – 2014 г.
авторски материал, стр. 609
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - изплащане и контрол върху тях – 2014 г.
авторски материал, стр. 609
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за бременност и раждане – 2014 г.
авторски материал, стр. 632
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за бременност и раждане – 2014 г.
авторски материал, стр. 632
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете – 2014 г.
авторски материал, стр. 648
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете – 2014 г.
авторски материал, стр. 648
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – 2014 г.
авторски материал, стр. 653
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – 2014 г.
авторски материал, стр. 653
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2014 г.
авторски материал, стр. 661
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2014 г.
авторски материал, стр. 661
Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 675
Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 675
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2014 г.
авторски материал, стр. 691
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2014 г.
авторски материал, стр. 691
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите – 2014 г.
авторски материал, стр. 708
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите – 2014 г.
авторски материал, стр. 708
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Правила за отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите – 2014 г.
авторски материал, стр. 715
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Правила за отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите – 2014 г.
авторски материал, стр. 715
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Електронни услуги за пенсионери, предоставяни от НОИ – 2014 г.
авторски материал, стр. 719
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Електронни услуги за пенсионери, предоставяни от НОИ – 2014 г.
авторски материал, стр. 719
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред – 2014 г.
авторски материал, стр. 721
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред – 2014 г.
авторски материал, стр. 721
Коментар по административното и съдебно обжалване на разпореждания и решения по краткосрочното и пенсионното осигуряване – 2014 г.
авторски материал, стр. 734
Коментар по административното и съдебно обжалване на разпореждания и решения по краткосрочното и пенсионното осигуряване – 2014 г.
авторски материал, стр. 734
Коментар по прилагането на Регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2014 г. - Приложно поле на Европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност
авторски материал, стр. 752
Коментар по прилагането на Регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2014 г. - Приложно поле на Европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност
авторски материал, стр. 752
Коментар по прилагането на Регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2014 г. - Нови двустранни договори за социална сигурност, по които България е страна – 2014 г.
авторски материал, стр. 765
Коментар по прилагането на Регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2014 г. - Нови двустранни договори за социална сигурност, по които България е страна – 2014 г.
авторски материал, стр. 765
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2014
авторски материал, стр. 792
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2014
авторски материал, стр. 792
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2014
авторски материал, стр. 804
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2014
авторски материал, стр. 804
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация – 2014
авторски материал, стр. 816
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация – 2014
авторски материал, стр. 816