ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 02
Вноски на членовете в кооперация
авторски материал, стр. 5
За разликата между ценните книги и ценните книжа
авторски материал, стр. 16
Задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“
авторски материал, стр. 21
Решение № 222 от 16.01.2014 г. на ВКС, II т. о.
съдебна практика, стр. 30
Член 52 ЗЗД в практиката на ВКС и ВАС през 2013 г.
авторски материал, стр. 34
Решение № 217 от 08.10.2013 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 46
Някои особености на допустимостта на иска по чл. 422 във връзка с чл. 415 ГПК
авторски материал, стр. 49
Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производството по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 63
Към кой момент комисията предлага участник за отстраняване от процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал, стр. 77
Правото на реституция по чл. 34 ЗЗД при унищожени сделки
авторски материал, стр. 88
Координационни ефекти при концентрациите - някои начини за тяхното установяване
авторски материал, стр. 88