ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 02
Преминаване от допълнителен към основен трудов договор със същия работодател
авторски материал, стр. 5
Възможност за полагане и заплащане на извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време от предприятие-изпълнител по договор за услуга
авторски материал, стр. 6
Писмо № 94-3439 от 24.09.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94-3517 от 01.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94-3965 от 16.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 67-38 от 28.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 33-216 от 05.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо №: 94-4203 от 08.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94-4103 от 14.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 94-4498 от 19.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 24
Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество
авторски материал, стр. 25
Новият Устройствен правилник на ИА “Главна инспекция по труда” създава нова структура на една от най-старите контролни институции в страната
авторски материал, стр. 30
Безопасност и здраве на работниците, заемащи зелени работни местa
авторски материал, стр. 35
Национален план за изпълнение на Eвропейската гаранция за младежта 2014 - 2020 г.
авторски материал, стр. 38
Регулираните професии в България
авторски материал, стр. 50
Основни промени при подаването на данни за осигурените лица през 2014 г.
авторски материал, стр. 55
Писмо № 94-4404 от 27.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 66
Писмо № 94-4684 от 10.12.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 67
Писмо № 94-3995 от 10.12.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 69
Как да си намерим работа в страните от Европейския съюз
авторски материал, стр. 71