ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 12
Счетоводно отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон
авторски материал, стр. 5
Годишно приключване при предприятия в ликвидация и несъстоятелност
авторски материал, стр. 12
Преглед на основните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г.
авторски материал, стр. 18
Още веднъж за промените в ЗДДФЛ, свързани с режима на авансово удържане на данък - 1/2013
авторски материал, стр. 27
Още веднъж за промените в ЗДДФЛ, свързани с режима на авансово удържане на данък - 2/2013
авторски материал, стр. 28
Още веднъж за промените в ЗДДФЛ, свързани с режима на авансово удържане на данък - 3/2013
авторски материал, стр. 29
Още веднъж за промените в ЗДДФЛ, свързани с режима на авансово удържане на данък - 4/2013
авторски материал, стр. 30
Промените в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на ДОПК
авторски материал, стр. 32
Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2014 г.
авторски материал, стр. 44
Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
авторски материал, стр. 45
Измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 декември 2013 г.
авторски материал, стр. 50
Новото в Наредба № Н-8 и подаването на данни от работодателите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 53
Сезон „Гражданска отговорност - 2014“ започна
авторски материал, стр. 54
От 1 януари 2014 година е в сила новият Закон за публичните финанси
авторски материал, стр. 58
Изплащане на еднократна допълнителна сума към пенсиите през декември 2013 година
авторски материал, стр. 63