ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 11
Трудов стаж - Признаване, изчисляване и вписване в трудовата книжка - Значение на трудовия стаж за правата на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94-2104 от 26.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 26-646 от 29.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 12-215 от 02.09.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94-3375 от 12.09.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 94-3612 от 19.09.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 94-3440 от 20.09.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Писмо № 94-3795 от 16.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 27
Линията на бедност за България за 2014 г.
авторски материал, стр. 29
Минимална работна заплата през 2014 г. - 340 лв.
авторски материал, стр. 32
Задължения и отговорности на управленския екип в областта на безопасността и здравето при работа
авторски материал, стр. 35
Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г. - Рамка за изпълнение на политиката за заетост в страната
авторски материал, стр. 51
Прекратяване на трудовия договор на работници и служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и на работещи пенсионери
авторски материал, стр. 70
Писмо № 94-3295 от 10.09.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 74
Писмо № 03-1702 от 21.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 76
Писмо № 94-3853 от 21.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 77
Писмо № 94-3738 от 04.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 78
Свободното движение на български работници след 1 януари 2014 г.
авторски материал, стр. 80