ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 09
Относно правaтa на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството
авторски материал, стр. 5
Решение № 90 от 05.06.2013 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 12
Лицензионен и регистрационен режим за съхранение и търговия със зърно
авторски материал, стр. 20
Решение № 6 от 27.02.2013 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 27
Погасителна давност за унищожаване на сделките
авторски материал, стр. 34
Решение № 110 от 14.06.2013 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 44
Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността
авторски материал, стр. 48
Новата наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 58
Използването на форенсик доказателства в производствата по Закона за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 70
Актуални проблеми на заповедното производство, поставени като въпроси по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал, стр. 88