ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 09
Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд
авторски материал, стр. 5
Разваляне на договора за гледане и издръжка при няколко задължени лица, съгласно Тълкувателно решение № 6 от 2011 г. на ВКС
авторски материал, стр. 14
Решение № 152 от 2.07.3013 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 20
Промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал, стр. 23
Създаването на Европейско удостоверение за наследство по силата на Регламент 650/2012
авторски материал, стр. 31
Родител дължи издръжка на студент до 25-годишната му възраст
авторски материал, стр. 40
Решение № 61 от 4.07.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 42
Промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот
авторски материал, стр. 49
Сервитутни права върху недвижими имоти
авторски материал, стр. 55
Допустимост на иска за установяване на авторско право
авторски материал, стр. 62
Практика на ohim в областта на дизайна на Европейския съюз
авторски материал, стр. 73
За точността на кадастралната карта
авторски материал, стр. 88