ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 03
Как се разработват и какви са структурата и съдържанието на длъжностните характеристики за държавните служители?
авторски материал, стр. 6
Писмо № 94-3710 от 13.11.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94-4080 от 10.12.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 26-780 от 13.12.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 17-645 от 21.12.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
10 години дейност на Националния институт за помирение и арбитраж
административна практика, стр. 27
Националният институт за помирение и арбитраж стартира публикуването на данни за колективните трудови договори в Република България
авторски материал, стр. 39
Процедури по посредничество и арбитраж, проведени от НИПА за периода 2003-2013 г.
авторски материал, стр. 50
На работниците и инженерно-техническите специалисти, които работят под земята, ще се зачита осигурителен стаж от втора категория труд при пенсиониране
авторски материал, стр. 56
Главна инспекция по труда приема годишните декларации за условия на труд
административна практика, стр. 58
EURES услугите в общия спектър на услуги на Агенцията по заетостта
авторски материал, стр. 60
Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
административна практика, стр. 66
Действителният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се осъвременява от 01.04.2013 г. със съответния процент, в зависимост от годината на отпускане на пенсията - Ако получената сума е над максималния размер на пенсията за осигурителен стаж и в
авторски материал, стр. 76
Политическа и гражданска реабилитация се обявява за лица, които са били незаконно репресирани, заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания през периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г., в изчерпателно изброени случаи в Закона за
авторски материал, стр. 77
Периодът на обучение на специализантите за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се зачита за трудов и за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 79
Проблеми на българските студенти във Великобритания във връзка с достъпа им до британския пазар на труда
авторски материал, стр. 82