ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 11
Годишно счетоводно приключване - Особености на годишната инвентаризация на строителното предприятие
авторски материал, стр. 5
Годишно счетоводно приключване - Отчитане на инвестиционни имоти
авторски материал, стр. 14
Актуални въпроси на регулирането на слабата капитализация
авторски материал, стр. 20
Определяне на годишните данъци за доходи, придобити от физическите лица през 2012 г.
авторски материал, стр. 25
Данъчно третиране за целите на ЗДДС на продажбите, извършвани по реда на Закона за особените залози
авторски материал, стр. 31
Изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 1/2012
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 2/2012
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 3/2012
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 4/2012
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 5/2012
авторски материал, стр. 55
Установяване и обжалване на данъчни задължения по данни от декларация
авторски материал, стр. 58
Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на ЕС, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
авторски материал, стр. 68
Време е за застраховка "Гражданска отговорност"
авторски материал, стр. 69
Подходящи инвестиционни решения в условията на криза
авторски материал, стр. 71
Нови правила, свързани с осигуряването на кандидатите за младши съдии и младши прокурори
авторски материал, стр. 73
Слагате край на трудовия договор, за да се пенсионирате
авторски материал, стр. 78
През декември можем да сменим личния си лекар
административна практика, стр. 82
Финансовите отчети като източник на управленска информация
авторски материал, стр. 88