ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 06
За отговорността на органите за управление в етажната собственост
авторски материал, стр. 5
Присъждане на разноски в гражданския процес въз основа на представен списък
авторски материал, стр. 13
При замяна на имоти се следват правилата за продажба
авторски материал, стр. 20
Собственост на земя и на постройка върху нея
авторски материал, стр. 22
Решение № 45 от 3.02.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 24
Продажба на жилища - Частна държавна собственост, на техните наематели
авторски материал, стр. 28
За ползването на общинските мери и пасища
авторски материал, стр. 33
Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос
авторски материал, стр. 37
Изричен отказ или приемане по опис е спасението от наследствени дългове
авторски материал, стр. 45
Решение № 384 от 2.11.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 48
Ревандикиране на имот, внесен като непарична вноска
авторски материал, стр. 53
Застрояване в съсобствен имот
авторски материал, стр. 58
Решение № 93 от 6.04.2012 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 61
Материалноправни колизии във връзка с новата уредба на авторскоправния режим, касаещ архитектурните проекти по ЗАПСП
авторски материал, стр. 65
Старшинство за марка на общността по отношение на по-ранна национална марка
авторски материал, стр. 75