ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 01
Особената ликвидационна процедура по Закона за търговския регистър - 1
авторски материал, стр. 5
Кооперацията в конституциите на държавите членки на Европейския съюз
авторски материал, стр. 13
Решение № 168 от 22.12.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 18
За някои неясни разпоредби относно търговските сделки
авторски материал, стр. 22
Отметнината - Способ за прекратяване на договорните отношения
авторски материал, стр. 29
Решение № 1 от 17.08.2011 г. а ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 37
Решение № 158 от 28.12.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 42
Нови моменти в уредбата на обезпечението на бъдещ иск
авторски материал, стр. 47
Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 57
Промените в Закона за обществените поръчки с оглед подготовката на оферти за участие в процедури
авторски материал, стр. 64
Отстъпките за лоялност като форма на злоупотреба с господстващо положение
авторски материал, стр. 73