ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 09
Новите правомощия на общото събрание и управителните органи на етажната собственост
авторски материал, стр. 5
Право на ползване
авторски материал, стр. 18
Решение № 367 от 13.06.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 20
Измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 22
Имотно обезщетяване при принудително отчуждаване на земеделски земи и горски територии за държавни и общински нужди
авторски материал, стр. 30
Актове на общинските служби по земеделие
авторски материал, стр. 34
Въпроси на наследственото правоприемство
авторски материал, стр. 46
Завещанието се гледа след смъртта на наследодателя
авторски материал, стр. 57
Решение № 140 от 24.03.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 58
Вписване на залог на търговско предприятие
авторски материал, стр. 67
Кой одобрява парцеларния план, засягащ два имота, разположени в два различни квартала
авторски материал, стр. 80
Необходими ли са промени в законодателната уредба на авторското право?
авторски материал, стр. 83
Правото на строеж и суперфициарната собственост на държавата, възникнала при реституция по реда на ЗВСОНИ
авторски материал, стр. 88