ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 05
Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
авторски материал, стр. 7
Относно фирмата на търговеца
авторски материал, стр. 15
Решение № 48 от 19.04.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 22
Поглед върху Инкотермс 2010
авторски материал, стр. 24
Ректа клаузата в менителницата и действието й при непълните джира
авторски материал, стр. 36
Договор за поръчителство не може да се прекрати едностранно
авторски материал, стр. 44
Решение № 13 от 6.04.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 46
Решение № 27 от 13.04.2011 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 50
Изпълнение върху вземания на длъжника към трето задължено към него лице
авторски материал, стр. 55
Възстановяване в правата по чл. 474 от Търговския закон
авторски материал, стр. 64
Практическо приложение на разпоредбата на чл. 70, ал. 1 ЗОП
авторски материал, стр. 71
Търговски съобщения за намаляване на цени и въздействието им върху потребителското търсене
авторски материал, стр. 76