ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 02
Специфични изисквания при годишното счетоводно приключване и данъчно облагане на стопанската дейност, осъществявана от бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 5
Единната бюджетна класификация за 2011 година
авторски материал, стр. 16
Нови моменти в счетоводното отчитане на данъка върху доходите от наем през 2011 година
авторски материал, стр. 19
Промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране при корекции на грешки
авторски материал, стр. 23
Акценти при годишното облагане на физическите лица за доходи, придобити през 2010 година
авторски материал, стр. 27
Практически въпроси относно изискването за дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП
авторски материал, стр. 34
Указание № 20-00-15 от 12.01.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 38
Правомощия на органите, осъществяващи производствата по ДОПК
авторски материал, стр. 50
Новият Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
авторски материал, стр. 59
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове от началото на 2011 година - 2
авторски материал, стр. 64
Застраховка “Отмяна на пътуване”
авторски материал, стр. 76