ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 01
Новият режим на ползване на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 14
Инвестициите в ранното детско развитие - инструмент за социално включване
авторски материал, стр. 17
Работодателят е длъжен да индексира заплатата на служителка, която се е върнала на работа след отпуск по майчинство със съответния процент, както на останалите работници и служители
авторски материал, стр. 25
Оценка на риска - роли и отговорности
авторски материал, стр. 29
Писма от практиката на МТСП – 1/2011
административна практика, стр. 34
Писма от практиката на МТСП – 2/2011
административна практика, стр. 35
Писма от практиката на МТСП – 3/2011
административна практика, стр. 36
Писма от практиката на МТСП – 4/2011
административна практика, стр. 37
Писма от практиката на МТСП – 5/2011
административна практика, стр. 38
Писма от практиката на МТСП – 6/2011
административна практика, стр. 39
Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 40
Нови възможности за работодателите, желаещи да участват в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“
авторски материал, стр. 48
Основни промени в осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2011 г.
авторски материал, стр. 55
Условието, на което трябва да отговаря майката, за да възникне правото на обезщетение за бременност и раждане е наличието на 12 месеца осигурителен стаж, но обезщетението се изчислява на база 18-месечен период
авторски материал, стр. 60
Писма от практиката на МТСП – 7/2011
административна практика, стр. 62
Писма от практиката на МТСП – 9/2011
административна практика, стр. 63
Писма от практиката на МТСП – 8/2011
административна практика, стр. 63
Писма от практиката на МТСП – 10/2011
административна практика, стр. 64
Болонският процес - гарант за създаване на качествена работна сила в Европа
авторски материал, стр. 65
Зачитане на времето на работа в институция на Европейския съюз
авторски материал, стр. 75
Национално споразумение за споразумение за организацията и прилагането на дистанционна работа в Република България.
авторски материал, стр. 88
Национално споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в Република България.
авторски материал, стр. 88