ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 08
Практически аспекти на отделянето и реалното връщане по чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ
авторски материал, стр. 5
Как се разваля договор за издръжка и гледане
авторски материал, стр. 12
Публичната продан е легален начин за придобиване на имот
авторски материал, стр. 14
Решение № 527 от 16.06.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 17
Решение № 60 от 5.03.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 24
Спиране на давностния срок по отношение на държавни и общински имоти
авторски материал, стр. 28
Въпроси за промяна характера на собствеността върху общинска земеделска земя и на предназначението й
авторски материал, стр. 34
Придобиване на земеделски земи от чужденци по наследство
авторски материал, стр. 41
Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс
авторски материал, стр. 42
Запазена и разполагаема част. Отказ от наследство
авторски материал, стр. 49
Кредитори могат да искат отмяна на отказ от наследство
авторски материал, стр. 50
Решение № 561 от 29.06.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 52
Решение № 940 от 9.03.2010 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 55
Проблеми при нарушаване на представителната власт при нотариалните производства
авторски материал, стр. 58
Начало и продължителност на гаранционните срокове в строителството
авторски материал, стр. 66
Решение № 13074 от 4.11.2009 г. на ВАС, II отд.
съдебна практика, стр. 74
Ноу-хау като обект на интелектуална собственост на фирмата
авторски материал, стр. 75