ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 05
Право на информация и консултации с работниците и служителите в случаи на масово уволнение
административна практика, стр. 5
Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време за времето на ползване на отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
авторски материал, стр. 7
Задължение на работодателя, при изменение на трудовото правоотношение, да предоставя на работника или служителя необходимата писмена информация с данни за извършените промени
авторски материал, стр. 8
Писмо № 26-184 от 19.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писма от практиката на МТСП – 2/2010
административна практика, стр. 12
Писма от практиката на МТСП – 3/2010
административна практика, стр. 12
Писма от практиката на МТСП – 4/2010
административна практика, стр. 13
Писма от практиката на МТСП – 5/2010
административна практика, стр. 14
Писма от практиката на МТСП – 6/2010
административна практика, стр. 15
Писма от практиката на МТСП – 7/2010
административна практика, стр. 16
Как се изчислява обезщетението при пенсиониране на лекар, съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 38
Схемата “АДАПТИВНОСТ” на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” - шанс за работодателите да ограничат масовите съкращения
авторски материал, стр. 42
Указание № 91-01-117 от 08.04.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 49
Усъвършенстване на нормативната уредба за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятията на територията на Европейския съюз
авторски материал, стр. 64
Национална програма по безопасност и здраве при работа ­ 2010 година
административна практика, стр. 88